Hestabv Vermeeren Nieuws R&M Prubo TopoGPS Multiclips NVVR Paardenevenementen.nl

Brochure - Criteria kwaliteitskeurmerk hippische routestructuren -NHRP

 

De omschreven criteria zijn absolute voorwaarden voor het verkrijgen van het NHRP Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren.

De uitgave van het keurmerk ligt bij het NHRP. 

 

 


                                                                                                                       

 

 

Voor het verkrijgen van het NHRP Kwaliteitskeurmerk dient de routestructuur te voldoen aan de volgende criteria;

 

1. Binnen de routestructuur mogen geen omstandigheden aanwezig zijn waarbij mens en dier onnodige risico’s lopen.

 

2. De routestructuur dient vrij te zijn van oude incourante en verwarrende hippische routemarkering.

 

3. Er dient geen routemarkering te zijn bevestigd op straatmeubilair zoals lantaarnpalen, verkeersborden, zitbankjes etc. etc.

 

4. Er mag zich binnen een afstand van 1,5 meter naast de routestructuur geen prikkeldraad bevinden.

 

5. Routemarkering dient zich steeds aan de rechterzijde binnen een afstand van 5 tot 10 meter vóór een kruising, afslag of splitsing te  bevinden. Dit geldt ook voor onoverzichtelijke en gevaarlijke  oversteken.

 

6. Routemarkering dient consequent op een hoogte te zijn geplaatst tussen de 60 en 90 cm boven het maaiveld.

 

7. Bij trajecten die langer zijn dan 500 meter dient steeds een herhalingsmarkering te worden geplaatst.

 

8. De routestructuur dient voldoende vrije ruimte te bieden voor ruiters en/of menners. Dit betekent een vrije breedte van minimaal 1,5 meter voor een ruiterpad, minimaal 2 meter voor een menpad (gehandicapten)  en voor allen een vrije hoogte van minimaal 3,5 meter.

 

9. Steeds moet binnen de routestructuur duidelijk zijn of deze voor ruiters en/of menners bedoeld is en dient te worden aangeduid  door een afbeelding van een ruiter en/of menner.          

                                      

           

Door plaatselijke omstandigheden en voorwaarden van gebiedsbeheerders zijn uitzonderingen mogelijk, deze dienen te worden voorgelegd en beoordeeld aan de betreffende keurmeester.


Hoe is het kwaliteitskeurmerk aan te vragen;

 

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk dient de eigenaar/beheerder van de routestructuur een aanvraag in te dienen voor een toetsing bij het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform). De uitgave van het keurmerk ligt bij het NHRP.

 

De toetsing waarop de uitgave van het keurmerk is gebaseerd, wordt uitgevoerd door onafhankelijke keurmeesters welke geen bestuurlijke binding hebben met de bij het NHRP aangesloten organisaties.

 

Bij een positieve beoordeling zal het kwaliteitskeurmerk worden uitgereikt in de vorm van een certificaat aan de eigenaar/beheerder van de routestructuur.

Het keurmerk heeft een geldigheid van drie jaar.

De kosten voor de toets bedragen € 500,- ex btw.

 

Vooraf dient u zorg te dragen dat de routestructuur voldoet aan de criteria welke zijn samengevat in de brochure NHRP-Criteria Kwaliteitskeurmerk hippische routestructuren

Bovendien is het raadzaam om de algemene richtlijnen te volgen die zijn omschreven in de brochure NHRP- Richtlijnen voor de inrichting van hippische routestructuren.

 

De richtlijnen dienen als basis en de omschreven criteria zijn absolute voorwaarden voor het verkrijgen van het NHRP Kwaliteitskeurmerk Hippische Routestructuren.

Beide brochures zijn beschikbaar en zijn via de site www.nhrp.nl  gratis te downloaden. 

 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u zich wenden tot het NHRP of een van de aangesloten organisaties. Ze kunnen u adviseren en ondersteunen in het proces.


Voor meer informatie vraag naar de brochure “Richtlijnen voor het inrichten van hippische routestructuren” van het NHRP via mailadres info@nhrp.nl 

 

De in het NHRP Nederlands Hippisch Recreatie Platform samenwerkende organisaties zijn;  

Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters, 

Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter

Stichting Ruiteren & Mennen, 

Stichting Hippisch Toerisme Nederland

Manege & Ruiter Bond,  


 

 Nieuws

Alle nieuwsitems

Oproep tot herstel historisch ommetje te Rijsbergen voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners
Lees meer >

Uitnodiging ruiteravond Noord-Hollands Duinreservaat 1 juni
Lees meer >

Stichting Schoorlse Bos moet Blijven luidt de Noodklok!!
Lees meer >Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2023 Design by Medusa