Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
     
  Februari 2019  

Gelderland omarmt NHRP-kwaliteitskeurmerk voor meer veiligheid op ruiter- en menroutes.

Nadat in November 2018 het NHRP (Nederlands Hippisch Recreatie Platform) aankondigde om in 2019 te komen met een kwaliteitskeurmerk voor hippische routestructuren is er veel gebeurd.

Routebureaus, gemeenten, gebiedsbeheerders en provincies toonden direct veel belangstelling voor het initiatief van de samenwerkende hippische organisaties om de kwaliteit van routestructuren voor recreatierijders te verbeteren.


       
Gelderland heeft als “De paardenprovincie van Nederland” direct aangegeven dat alle nieuw aan te leggen routestructuren voortaan moeten voldoen aan het hoogste kwaliteitsniveau. Hierdoor neemt Gelderland gelijk de koppositie in als het om veiligheid, uniformiteit en kwaliteit gaat voor ruiters en menners die komen genieten van de mooie gebieden die Gelderland rijk is.

Veiligheid wordt steeds belangrijker als men met paarden door het almaar drukker wordende verkeer gaat rijden. Een routestructuur uitzetten voor ruiters en menners vereist daarom specifieke kennis, die bij veel organisaties en routebureaus nu nog ontbreekt. Binnen het NHRP is de noodzakelijke kennis wel aanwezig  wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het ontwikkelen van het kwaliteitskeurmerk.

Naar verwachting zal het keurmerk en bijbehorende richtlijnen de kennis bij andere organisaties welke zich bezig houden met de aanleg en/of adviezen van routestructuren vergroten, zodat de kwaliteit over de gehele breedte zal toenemen.

Het eerste kwaliteitskeurmerk zal in het voorjaar 2019 in Gelderland worden uitgereikt. Dat dit gepaard gaat met de nodige feestelijkheden mag duidelijk zijn.

Routeplanner van Ruiteren & Mennen laat voortaan ook zandpaden zien.

Dat de voorkeur van de meeste ruiters en menners uitgaat naar het rijden op zandpaden mag duidelijk zijn.
Maar hoe kunnen we het beste een route plannen met zoveel mogelijk gebruik van zandpaden en hoe kunnen we verharde- en onverharde paden en wegen onderscheiden. Die wens van velen heeft Ruiteren & Mennen aangezet tot een aanzienlijke verbetering van haar routeplanner.  

Sinds 1 januari 2019 is de routeplanner van Ruiteren & Mennen geschikt gemaakt om dat onderscheid te laten zien. Verharde paden hebben een donkerblauwe kleur en de onverharde paden worden lichtblauw weergegeven.
Er wordt door de vele vrijwilligers nu dagelijks met man en macht gewerkt om de zandpaden van de verharde paden te onderscheiden. 

Wat verstaan we onder verhard:
Verharde wegen, paden in heuvelachtig gebied met een van nature steenachtige ondetrgrond en wegen waarvan de ondergrond bij ons onbekend is.

Wat verstaan we onder onverhard:
Zandwegen, halfverhardingen en brede bermen langs verharde wegen.

Winterswijk en Aalten gaan voor een aansluitend routenetwerk van 230 kilometer aan nieuwe ruiter-en menpaden in 2019.

Zowel de gemeente Aalten als Winterswijk hebben in december 2018 opdracht gegeven aan de Stichting Ruiteren & Mennen om een nieuw routenetwerk aan te leggen.

Het netwerk in Aalten (90 km) en Winterswijk (140 km) wordt ingericht op basis van knooppunten, zoals we ook bij het wandelen en fietsen kennen. Het wordt zo veel mogelijk geschikt voor zowel ruiters als menners.

Om de kosten beperkt te houden en de betrokkenheid van de lokale verenigen te vergroten is afgesproken dat de aanleg door lokale vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ook het onderhouden van de routestructuren na oplevering wordt vooraf goed geregeld, waardoor de kwaliteit gedurende langere tijd wordt gewaarborgd.

Het heeft vele jaren van lobby gekost maar eindelijk kan de eerste schop de grond in.
Vrijwilligers van Ruiteren & Mennen, Ruiter & Koetsier Winterswijk, Hippisch Centrum De Achterhoek, De Koetsiers Aalten-Dinxperlo, De Grensruiters Dinxperlo en de Paardensportvereniging Aalten zijn volop aan de slag zodat in het voorjaar 2019 alles klaar is.

Beide gemeenten hebben bovendien aangegeven dat het nieuwe netwerk moet voldoen aan het onlangs gepresenteerde NHRP kwaliteitskeurmerk.

Ros Beiaard-route bij Dendermonde met omleidingen voor menners.

Zo’n tien jaar geleden is deze 100 km lange knooppuntenroute aangelegd.
Dit hippisch routenetwerk is vernoemd naar het legendarische paard uit de sage van de Vier Heemskinderen dat zich in de omgeving van Dendermonde afspeelde.
Helaas is bij de aanleg verzuimd om, daar waar nodig omleidingen voor menners aan te duiden. Hierdoor waren de mogelijkheden voor menners zowat gehalveerd en leverde het nodige puzzelwerk op.

Het gehele routenetwerk is nu digitaal beschikbaar op de routeplanner van Ruiteren & Mennen inclusief de omleidingen voor menners. Zij hoeven dus niet meer te puzzelen tijdens hun tocht wanneer gekozen wordt om deze met gps-navigatie te rijden.


Enorme sanering van ruiter- en menpaden door Staatsbosbeheer in Brabant. 

Dat ruiters en menners steeds meer als ongewenste gast bij SBB wordt gezien, bevestigen de verregaande saneringen in verschillende natuurgebieden in Noord Brabant.

Het gaat hierbij om een enorme reductie van mogelijkheden in het Leenderbos (Heeze/Leende/Valkenswaard), in Landgoed De Pan en De Vrolijke Jager in Cranendonck en bijna tegelijkertijd in Grenspark De Kempen in Bergeijk. In deze gebieden worden paarden veelal alleen nog op openbare zandwegen gedoogd. 
Op onderstaande kaartjes ziet u de uitrijmogelijkheden in het Leenderbos voor de sanering en na de sanering.
 
 


Veel ruiters en menners hebben Ruiteren & Mennen benaderd en gevraagd om in actie te komen. Ook in het uitgestrekte Leenderbos met haar vele mooie ruiter-en menpaden is het een zwaar verlies voor alle gebruikers. 
R&M roept daarom alle belangenorganisaties op om gezamenlijk in actie te komen tegen de massale en structurele uitsluiting van paarden in SBB-gebieden. In Zuid-Oost Brabant zijn nog maar enkele SBB-gebieden tegankelijk voor paarden. Een schande hoor je van veel recreanten.

Door het steeds verder terugdringen van ruiters en menners uit natuurgebieden zal het recreatief paardrijden zwaar onder druk komen te staan.
Ruiters en menners worden op deze wijze immers verdreven naar onaantrekkelijk stedelijk gebied en verharde, veelal gevaarlijke wegen in het buitengebied.

Een wrang detail is dat er op dit moment vanuit diverse overheden initiatieven worden ontwikkeld om meer hippische routestructuren aan te leggen. Als deze louter kunnen worden aangelegd buiten natuurgebieden, schieten men het doel voorbij en zullen ze nauwelijks worden gebruikt.

Ruiteren & Mennen is van mening dat het de hoogste tijd wordt dat recreatieve ruiters en menners massaal in protest komen om de hetze die Staatsbosbeheer tegen paarden in hun gebieden voert te stoppen.

De politieke druk zowel op landelijke als provinciale overheden zal moeten worden opgevoerd om samen het tij te keren. Het zijn immers de provincies die SBB financieel voor een groot gedeelte ondersteunen.  

Alle onderdak-adressen en horeca op onze website voortaan direct zichtbaar per provincie.

Point of Interest waar je met je paard(en)welkom bent voor een hapje, drankje, overnachting of om je tentje op te slaan, zijn nu niet alleen meer op de routeplanner te vinden maar tevens per provincie onder de button Onderdakadressen & Horeca te vinden.

Deze aanvulling biedt meer mogelijkheden voor ondernemers om hun bedrif onder het voetlicht te brengen bij de recreatieve ruiters en menners.

Betalingsmogelijkheden voor buitenlandse adverteerders vereenvoudigd.

Buitenlandse adverteerders die als Point Of Interest willen adverteren op de routeplanner en website kunnen vanaf nu eenvoudig en veilig betalen.

Het is vanaf 2019 mogelijk om via iDEAL, Bancontact of Paypal af te rekenen.
 
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland | www.ruiterenenmennen.nl | KVK 55277985
info@ruiterenenmennen.nl | NL64 RABO 0351 752234
Klik hier om U af te melden voor de Nieuwsbrief