NVVR Prubo TopoGPS Vermeeren Nieuws R&M Hestabv Paardenevenementen.nl Multiclips

Te veel grote grazers in Oostvaardersplassen

R&M 4 maart 2015

De beroepsvereniging van dierenartsen, laat weten dat het lijden van de grote grazers in de Oostvaardersplassen niet aanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling om bijvoorbeeld de heckrunderen helemaal uit het gebied te verwijderen en ook een goed uitgevoerd afschotbeleid zou de dieren onnodig lijden besparen.

In het gebied leven onder meer heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Doordat er in de winter niet genoeg voedsel is voor de totale populatie, sterven er vaak dieren.

Volgens de dierenartsen kan het vlees van afgeschoten dieren wellicht zijn weg vinden naar de consument of worden gebruikt als voer in dierentuinen. Naast afschot zijn ook andere maatregelen denkbaar, zoals herplaatsing naar andere natuurgebieden.

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het strekt zich uit van Lelystad tot Almere en omvat 5600 hectare. Het beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van de grote grazers is gericht op zo min mogelijk ingrijpen: niet bijvoederen en kadavers laten liggen. Het huidige beleid heeft afgelopen jaren geleid tot felle discussies. In de strenge winter van 2013 zouden ruim 1600 dieren zijn gestorven door ondervoeding. De tegenstanders vinden het gebied te klein voor de duizenden dieren die er leven.


Bron NU.nl
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa