NVVR Vermeeren Hestabv TopoGPS Prubo Nieuws R&M Multiclips Paardenevenementen.nl

Sluiting ruiter/menpaden in het Mastbos te Breda nog niet van de baan!

R&M 22 april 2015

Sinds enige tijd zijn er gesprekken met Staatsbosbeheer over de abrupte sluiting van een groot deel van de ruiter/menroutes in het Mastbos.

Na twee gesprekken moeten we helaas constateren dat de partijen niet echt dichter tot elkaar komen.

SBB blijft bij haar standpunt dat 40% van de routes te allen tijden wordt afgesloten voor paarden.

Het SBB-argument voor deze sluiting is dat men geen conflictsituaties wil en daarom routes aan andere gebruikers toebedeelt. Ook komen er meer themaroutes waardoor de beschikbare ruimte nog krapper wordt. Wat overblijft is een rondje aan de buitenzijde van het Mastbos.

Dit overblijvende rondje wil SBB als vertrekpunt van de gesprekken hanteren en niet spreken over de 40%  gesloten stukken route. Dit is voor de werkgroep, ondersteund door Ruiteren & Mennen onverteerbaar. De werkgroep wil eerst praten over enige compensatie voor de gesloten routes, iets waar SBB onder geen beding aan mee wil werken. Een op zijn minst vervelende uitgangspositie.

SBB geeft zelfs aan dat er betaald zal moeten worden voor gebruik van de overige negen kilometer routes, omdat anders “alle” routes zullen worden afgesloten wegens een tekort aan geld.

Verder geeft SBB aan dat het onderhoud, wat al jaren vrijblijvend door een manege wordt uitgevoerd, onvoldoende zal zijn om het financiële gat van SBB te vullen.

Er zal in alle gevallen toch nog bijbetaald moeten worden. SBB geeft een onderbouwing van kosten waarvan zij vinden dat die opgehoest moeten worden door paardenbezitters.

Geld moet er bijvoorbeeld komen van paardenbezitters voor “algemene” voorzieningen zoals  bebording, parkeerplaatsen, handhaving, toezicht, onderhoud en schade aan paden en verzin maar verder.

Opmerkelijk is dat er nu wordt gesproken over een groot onderhoud, terwijl naar eigen SBB-zeggen er de laatste decennia door hun geen onderhoud is uitgevoerd. Zelfs toen de SBB-bomen tot de hemel rijkten werd er niets aan onderhoud van ruiter-en menpaden gedaan, terwijl er nu plots geld moet komen voor onderhoud. Het enige onderhoud dat werd gepleegd, kwam voort uit eigen initiatief van de locale manege.

Ruiteren & Mennen heeft grote twijfels over het waarheidsgehalte van cijfers die door SBB worden gehanteerd. Ondermeer het fabelachtige bedrag van € 700,- wat wordt genoemd voor onderhoud per kilometer per jaar is ver bezijden de waarheid. Dit bedrag wordt louter gebruikt om belanghebbenden te misleiden over zg. torenhoge kosten.

Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa