TopoGPS NVVR Prubo Vermeeren Hestabv Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Multiclips

Ameland voert diervriendelijk beleid voor schuilstallen!

R&M 23 mei 2015

Ameland heeft zich gevoegd in de rij gemeenten met een schuilstallenbeleid dat rekening houdt met dierenwelzijn. De gemeente heeft de provincie Friesland zover gekregen dat de ''provinciale verordering ruimte'' plaatsing van schuilstallen in het buitengebied mogelijk maakt.

Aan die provinciale goedkeuring is het nodige overleg vooraf gegaan. Al in 2010 heeft Ameland een nota schuilgelegenheden opgesteld. Nu kan daar ook uitvoering aan worden gegeven, zonder dat de provincie daar bezwaar tegen kan maken. De gemeente Ameland wil schuilgelegenheden toestaan voor dieren van hobbydierhouders en deeltijdboeren, mits de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast. De gemeente heeft zoekgebieden aangewezen waar de ontwikkeling van hobby- en deeltijdbedrijven mogelijk is.

In de nota schuilgelegenheden geeft de gemeente Ameland er blijk van zich goed in de materie te hebben verdiept. Verwezen wordt onder meer naar de de brochure Schuilstallen in het buitengebied die is gemaakt door het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have, samen met de Dierenbescherming en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders. Zo is het inzicht ontstaan dat er gedifferentieerd beleid nodig is. De gemeente maakt onderscheid tussen hobbyboeren, deeltijdboeren en voltijds boeren.

Duidelijk is dat de laatste jaren de categorie hobbyboeren in aantal is toegenomen. Met name de paardensport speelt hierin een belangrijke rol. Uit onderzoek is gebleken dat er een aanzienlijk economisch belang is voor deze categorie en de sociale aspecten behoorlijk zijn, aldus de gemeente. Als hobbymatig wordt aangemerkt een dierhouder met minder dan 3 NGE. Dan is er nog een categorie hobbyboeren met 3 tot 10 NGE. Bij deeltijdboeren gaat het om agrariërs met van >10 tot 50 NGE die naast hun inkomsten uit het agrarisch bedrijf vaak nog andere inkomsten hebben. Zo valt een schapenhouder met 120 schapen en 7,5 hectare blijvende grasland valt onder de categorie deeltijdboer (10,06 NGE).

Op Ameland is het voor hobbyboeren nu toegestaan op solitaire percelen een stal met 3 wanden van max 30 m2 te plaatsen. Deeltijdboeren mogen iets groter bouwen, afhankelijk van het aantal dieren. Voor hen geldt een maximum van 120 m2.

Bron; Levende haven
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa