Multiclips Nieuws R&M Prubo NVVR TopoGPS Vermeeren Paardenevenementen.nl Hestabv

Destructiekosten paarden met ruim dertig procent omhoog.

R&M 9 februari 2016

Houders van paarden krijgen te maken met een fikse verhoging van de destructietarieven wanneer hun dier overlijdt. Vooral de verwerkingskosten stijgen: van €14,56 naar €19,50, een verhoging van meer dan dertig procent.

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zijn niet tevreden over de nieuwe tarieven. Ze gaan samen met het ministerie van EZ, de Rendac en het bedrijfsleven kijken hoe de ophaalkosten en verwerkingskosten in de toekomst eerlijker verdeeld kunnen worden tussen de ''grootverbruikers'' en de ''kleinverbruikers''. Onderstaand overzicht geeft aan dat een correctie op de tarieven die in 2012 vanuit de gedachte van ''eerlijk delen'' is toegepast, nu weer ongedaan wordt gemaakt.

Redactie Levende Have
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa