TopoGPS Hestabv Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Achterhoek Van Egdom

Destructiekosten paarden met ruim dertig procent omhoog.

R&M 9 februari 2016

Houders van paarden krijgen te maken met een fikse verhoging van de destructietarieven wanneer hun dier overlijdt. Vooral de verwerkingskosten stijgen: van €14,56 naar €19,50, een verhoging van meer dan dertig procent.

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zijn niet tevreden over de nieuwe tarieven. Ze gaan samen met het ministerie van EZ, de Rendac en het bedrijfsleven kijken hoe de ophaalkosten en verwerkingskosten in de toekomst eerlijker verdeeld kunnen worden tussen de ''grootverbruikers'' en de ''kleinverbruikers''. Onderstaand overzicht geeft aan dat een correctie op de tarieven die in 2012 vanuit de gedachte van ''eerlijk delen'' is toegepast, nu weer ongedaan wordt gemaakt.

Redactie Levende Have
Nieuws

Alle nieuwsitems

Update voortgang onderhoud fietspaden Dwingelderveld. Ruiterpaden tijdelijk afgesloten
Lees meer >

Staatsbosbeheer start met verwijderen van oude bebording van bestaande ruiterpaden in gemeente Apeldoorn
Lees meer >

De Groene ruiter-en menroute in het Drents Friese Wold is geheel vernieuwd
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2022 Design by Medusa