Zoobi MrGPS TopoGPS G LTO De Groote Heide Vermeeren Hestabv Boertjes

Groen Links wil het bouwen van schuilstallen provinciaal regelen.

GroenLinks Noord-Holland wil dat hobbydierhouders onder voorwaarden schuilstallen voor hun dieren kunnen plaatsen. Het provinciebestuur verbiedt nu schuilstallen in buitengebieden uit angst voor verrommeling. GroenLinks heeft daarom een initiatiefvoorstel opgesteld. 

Zita Pels, woordvoerder dierenwelzijn: “In ons voorstel laten we zien dat door eisen te stellen aan gebruik van bijvoorbeeld natuurlijke bouwmaterialen en maximale afmetingen je schuilgelegenheden kan bieden die prima passen in het landschap. Tegelijkertijd keren we de ontwikkeling dat steeds minder dieren in de wei staan.”

Als schuilstallen onder voorwaarden worden toegestaan, kan verrommeling van het landschap worden tegegegaan. Deze ontstaat juist door een verbod op schuilstallen, aldus GroenLinks. Dierhouders plaatsen toch allerlei bouwsels om hun dieren bescherming te kunnen bieden tegen zon, wind en regen.

Toestemming verlenen aan schuilstallen is in overeenstemming met de wet Dieren. Hierin is onder meer vastgelegd dat dieren moeten worden gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief (art. 1.3 Wd). Elk dier heeft daarom recht op bescherming tegen slechte weersomstandigheden.

GroenLinks volgt het voorbeeld van de provincie Friesland, die in 2014 schuilstallen in het buitengebied mogelijk maakte door de Verordening Romte Fryslân aan te passen.In die provincie kunnen nu schuilstallen met drie wanden van maximaal 30 vierkante meter worden geplaatst. GroenLinks stelt als voorwaarde dat er natuurlijke materialen worden gebruikt en dat de stallen worden ingepast in het landschap

Bron;Levende haven
Nieuws

Alle nieuwsitems

Drie paarden raken bekneld in veerooster. Een paard moest worden geëuthanaseerd.
Lees meer >

Dringende oproep faculteit Utrecht mee te werken aan onderzoek acute benauwdheid en sterfte
Lees meer >

Eersel Postel Rally 2020 afgelast
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2020 Design by Medusa