Nieuws R&M Paardenevenementen.nl NVVR Multiclips Hestabv Prubo TopoGPS Vermeeren

Ruiteren & Mennen voert actie tegen besluit gemeente Woensdrecht.

R&M 5 april 2016

 

Het gemeentebestuur van Woensdrecht heeft onlangs besloten om ongeveer 45 kilometer openbare weg in het grenspark Kalmthoutse Heide te onttrekken aan het openbaar verkeer.

Volgens de Stichting Ruiteren & Mennen een slechte zaak om blindelings aan gebiedsbeheerders, zonder enige voorwaarden vooraf  de mogelijkheid te bieden om ruiter-en menpaden af te sluiten.

Het verleden heeft immers laten zien dat het onttrekken van paden en wegen aan het openbare verkeer, direct leidt tot uitsluitingen of op zijn minst beperkingen voor recreatiegroepen zoals de ruiters en menners.

Veel paardrijders uit het betreffende gebied, waaronder ook veel Belgische ruiters en menners hebben R&M hierover benaderd en maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze maatregelen.

Zeker voor menners, welke gebonden zijn aan een bepaalde afmeting van hun paden, zijn de gevolgen veelal desastreus.

Afsluiting betekent volgens R&M dat niet alleen het belang van ruiters en menners wordt geschaad, maar bovendien raakt het ondernemers die gerelateerd zijn of willen worden aan hippische recreatie. Dus een ongewenste ontwikkeling.

Daarom roept R&M zo veel mogelijk mensen op om zich te melden, zodat ze hun zienswijze schriftelijk over dat besluit bij de gemeente kunnen indienen.

R&M heeft een formulier beschikbaar, wat moet worden voorzien van persoonsgegevens en een handtekening. Met dit formulier kan men bovendien de Stichting Ruiteren & Mennen machtigen om hen te vertegenwoordigen bij de gemeente Woensdrecht en beheerders van het Grenspark.

Blanco formulieren en formulieren welke al zijn voorzien van tekst zijn aan te vragen via het mailadres info@ruiterenenmennen.nl of met het contactformulier op www.ruiterenenmennen.nl  De formulieren worden met de mail aan de belanghebbenden toegezonden.

Op deze wijze hoopt R&M dat de gemeente Woensdrecht haar besluit zal gaan heroverwegen. Er is wel haast bij geboden omdat de zienswijze uiterlijk 3 mei 2016 bij de gemeente Woensdrecht op de deurmat moet liggen.
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa