Prubo TopoGPS Nieuws R&M Vermeeren NVVR Hestabv Multiclips Paardenevenementen.nl

Aanleg van eerste fase zwijnenkerend raster bij Epe is voltooid.

R&M 13 april 2016

De aanleg van de eerste fase van het zwijnenkerend raster bij Epe is inmiddels voltooid. Waar het raster voetpaden, fietspaden of ruiter- c.q. menroutes kruist, zijn respectievelijk klaphekken, fietsroosters en werkpoorten geplaatst. Bij de werkpoorten zijn voor de ruiters speciale op- en afstapblokken gemaakt. Daarnaast zal Vereniging Het Edelhert manchetten over de bovenrand van het raster vouwen en vastzetten om te voorkomen dat het roodwild er in vast blijft zitten. 


Nu de werkzaamheden zijn voltooid, blijkt dat een aantal gebruikers van het bosgebied de aangebrachte klaphekken en werkpoorten al dan niet opzettelijk open laat staan. Daardoor hebben de wilde zwijnen weer vrije doorgang naar de 'verkeerde kant' van het raster. Los van het feit dat deze zwijnen allemaal moeten worden afgeschoten en mogelijk overlast veroorzaken, kan dit ook leiden tot onveilige situaties. Het raster moest er juist voor zorgen dat dit niet meer voorkomt.

De gemeente Epe heeft, voordat het raster werd gesloten, er samen met de jachtopzichter voor gezorgd dat alle zwijnen zich aan de 'goede kant' van het raster bevonden. De gemeente vraagt gebruikers van het bosgebied met klem om de hekken na het passeren te sluiten, zodat onveilige situaties worden voorkomen en het afschieten van wilde zwijnen niet nodig is.

Van de wilde zwijnen die zich in het bosgebied tussen de begraafplaats Norelbos en het gebied plaatselijk bekend als Groene Zee bevinden, is ook bekend dat ze richting het centrum trekken op zoek naar voedsel. Met de wildbeheereenheid is afgesproken dat zij extra inzet zullen plegen om de overlast zoveel mogelijk te bestrijden en om onveilige situaties te voorkomen. Als dit seizoen blijkt dat afschot niet voldoende werkt om de problemen op te lossen, zal het raster worden doorgetrokken.
Bron; Gemeente Epe
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa