NVVR Nieuws R&M Paardenevenementen.nl Prubo TopoGPS Hestabv Vermeeren Multiclips

Provinciebestuur dwarsboomt initiatief schuilstallen

R&M 11 mei 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is negatief over het plan van GroenLinks om onder voorwaarden schuilstallen toe te staan in de provincie. Het college vreest een aantasting van de openheid van het landschap.

Op 13 juni kunnen inwoners van de provincie inspreken. Uiteindelijk beslissen de statenleden van Noord-Holland over het voorstel. Zij kunnen het advies van het college terzijde leggen en het voorstel van GroenLinks alsnog aannemen. De inspraakavond is daarom van groot belang voor de Noord-Hollandse houders van dieren die in hun wei een schuilstal willen plaatsen. Dat is tot dusver verboden in deze provincie.

Het college van Gedeputeerde Staten verwijst in een brief naar een onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door LTO-noord. Deze boerenorganisatie zou in 2014 hebben vastgesteld dat de vraag naar schuilstallen gering is, maar dat deze zal toenemen en dat de kans bestaat dat de kwaliteit van het landschap daardoor achteruit gaat. Vanuit professionele veehouders is er geen behoefte aan schuilstallen, stelt het college van Gedeputeerde Staten vast. Het provinciaal toestaan van schuilstallen dient geen economisch belang. Het college gaat daarom uit van het landschappelijk belang, ''gericht op ruimtelijke kwaliteit'' en daarin passen geen schuilstallen, want die leiden tot verrommeling en het opdelen van percelen, aldus het college. ''Openheid is een van de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit.''

Dat het dierenwelzijn niet gediend is met een verbod op schuilstallen, wijst het colkege terzijde. Dat is een verantwoordelijkheid van de dierhouder. De eigenaar kan zijn dieren ook bij huis in een stal plaatsen.

De inspraakavond is op 13 juni en begint om 18.15 uur in het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem. Aanmelden voor inspreken is noodzakelijk. U kunt zich tot één werkdag van tevoren aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl. U krijgt vijf minuten spreektijd. Als er meerdere insprekers zijn wordt de beschikbare tijd onder de insprekers verdeeld. U hoort dit vooraf van de voorzitter. Na uw bijdrage hebben de commissieleden de gelegenheid om u vragen te stellen. Er wordt in deze vergadering nog niet over het voorstel gestemd.
Bron; Levende Haven 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa