Paardenevenementen.nl Multiclips NVVR TopoGPS Hestabv Nieuws R&M Prubo Vermeeren

Wisenten zorgen voor spanningen in De Maashorst!

R&M 22 mei 2016

Donderdag 18 mei was in restaurant ‘t Bomenpark in Heesch het eerste gebruikersoverleg over de nieuwe inrichting van het natuurgebied De Maashorst. Gebruikersgroepen konden met elkaar in overleg over het toekomstbeeld voor recreatie in De Maashorst.

De avond werd georganiseerd door de Stichting Maashorst die zich bezig houd met de inrichting van het gebied.

Op de avond werd al snel duidelijk dat er nogal wat ongenoegen bestaat onder de ruiters en de menners. Ze waren daarom ook in grote getalen aanwezig.

Niet zo vreemd, omdat ze ten opzichte van de oude situatie ongeveer 80% van hun mogelijkheden inleveren. Paarden er uit en Wisenten er in was een veel gehoorde opmerking.

Ook waren er een aantal ondernemers aanwezig die in het gebied wonen en volgens eigen zeggen niet waren geïnformeerd over die grote afsluitingen. Ik kan beter gaan verhuizen als me alles wordt ontnomen was een uitspraak van een onderneemster die in het gebied woont.

De achteruitgang in uitrijmogelijk-heden voor paardrijders ontstaat, wanneer gemeenten wegen en paden onttrekken aan het openbare verkeer, door deze zonder voorwaarden over te dragen aan natuurorganisaties. De natuurorganisaties krijgen hierdoor vrij-spel om wegen en paden af te sluiten. Veelal met desastreuse gevolgen voor de ruiters en menners.

Toch werd geprobeerd om er samen uit te komen.

Vanuit alle gebruikersgroepen werd een presentatie gegeven met knelpunten en voorstellen tot verbetering.

De voorzitter gaf in zijn slotwoord ruiterlijk toe dat de paardrijders er tot op heden in de plannen erg bekaaid afkwamen en beloofde hier extra aandacht aan te besteden.

De werkgroep Maashorst Open gaat nu aan de slag met de Stichting Maashorst om te bezien wat de mogelijkheden zijn om in de schil van het gebied, waar iets meer recreatie wordt toegestaan, toch nog wat meer aantrekkelijke en veilige routes aan te leggen.

Op naar de volgende bijeenkomst.
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa