Prubo NVVR Vermeeren Hestabv Paardenevenementen.nl Nieuws R&M TopoGPS Multiclips

Noord-Hollands college wil verbod op schuilstallen handhaven

R&M 11 juni 2016

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten van Noord-Holland wil dat schuilstallen in de provincie voortaan onder voorwaarden worden toegestaan. Het college van Gedeputeerde Staten reageert afwijzend omdat het tot een afname van de openheid, één van de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit, zou leiden. 


Veel eigenaren van hobbydieren hebben hun vee niet dicht bij huis lopen, maar in een verderop gelegen weiland. Bij extreem weer is het voor hen dus geen optie om hun dieren 'even; op stal te zetten. Om toch beschutting te bieden komt het voor dat er provisorische bouwsels worden geplaatst die het landschap niet verfraaien, maar ook geen optimale beschutting bieden aan dieren. Om het open landschap te beschermen tegen een wildgroei aan bouwwerken heeft Noord-Holland een verbod ingesteld op schuilstallen in buitengebieden.

Initiatiefvoorstel Schuilstallen
GroenLinks Noord-Holland heeft het 'Initiatiefvoorstel Schuilstallen' opgesteld, waarmee ze pleit voor het opstellen van een beleidskader zodat het plaatsen van schuilstallen onder voorwaarden mogelijk wordt. De partij baseert dit op de zorgplicht richting dieren omdat zij in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de mens. Door het stellen van eisen, bijvoorbeeld aan de grootte, de bouwmaterialen en de landelijke inpassing, wordt het risico van verrommeling van het landschap beperkt. 

Openheid landschap
Gedeputeerde Staten heeft het Initiatiefvoorstel bestudeerd en adviseert Provinciale Staten om geen uitvoering aan het voorstel te geven. "Hoewel goed landschappelijk ingepast, leidt het toestaan van schuilstallen tot meer bouwwerken in het landschap en daarmee tot een afname van de openheid. Openheid is één van de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit", aldus het college. "Om deze reden blijven wij van mening dat het provinciale belang van ruimtelijke kwaliteit terecht voorop staat."

bron: Groen Kennisnet, 08/06/16 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Oproep tot herstel historisch ommetje te Rijsbergen voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners
Lees meer >

Uitnodiging ruiteravond Noord-Hollands Duinreservaat 1 juni
Lees meer >

Stichting Schoorlse Bos moet Blijven luidt de Noodklok!!
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2023 Design by Medusa