Prubo Multiclips NVVR Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Vermeeren TopoGPS Hestabv

De verpaarding van Vlaanderen een probleem of uitdaging?

Verpaarding’ is een term die gelanceerd werd in de ruimtelijke ordening om een ‘probleem’ van oneigen gebruik aan te duiden. Dit prachtig woord werd al in 2007 in Van Dale opgenomen: 'Vervanging van de traditionele veeteelt in een oorspronkelijk agrarisch gebied door recreatieve paardenhouderij'. Waar op 10 jaar tijd ruim 35.000 hectare landbouwgrond ingenomen werd door paarden, kan niet ontkend worden dat de verpaarding van Vlaanderen een feit is.

 
Vandaag blijkt die paardensector niet alleen recreatief en sportief zeer belangrijk maar ook economisch, zodat aan het begrip ‘verpaarding’ naast de negatieve connotatie wegens de inname van grond, ook een positieve connotatie gehecht wordt. De Vlaamse Paardenhouderij is uitgegroeid tot een performante bedrijfstak die significant bijdraagt aan de Vlaamse economie. Dit terwijl klassieke landbouwactiviteiten als melkveehouderij en varkens het zeer moeilijk hebben. Nogal wat klassieke landbouwbedrijven evolueren hierdoor naar de paardensector: pensionstal, fokkerij of africhtingsstal, als nevenactiviteit of ze gaan volledig over naar de paarden.
 
De vraag dringt zich dan ook op of de ‘verpaarding van Vlaanderen’ niet zozeer een ‘probleem’ is dan wel een uitdaging en opportuniteit, of om het te zeggen met de woorden van een klassieke landbouwer die deels omschakelde naar een pensionstal/paardenfokkerij: 

‘Zonder paarden zou ik niet eens meer kunnen boeren.’

 Bron: vzw PaardenPunt Vlaanderen
 Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa