TopoGPS Hestabv Prubo Vermeeren NVVR Nieuws R&M Multiclips Paardenevenementen.nl

Extra maatregelen bij introductie van Wisenten op de Maashorst

 

R&M 29 september 2016

Na een zorgvuldige analyse is duidelijk geworden wat er mis ging bij het onderzoek naar de wisenten in de Maashorst, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht. In het wengebied wordt onderzocht hoe de dieren reageren op verschillende recreanten: hardlopers, fietsers, wandelaars met – en zonder hond en ruiters en menners.  Op 14 september jl. werd een proefpersoon gebeten tijdens een hardlooproef. Op basis van interviews met de betrokkenen en analyse van de filmbeelden hebben deskundigen geconstateerd dat de proefpersoon en de onderzoeker zich veel dichter bij de wisentenkudde bevonden dan de toegestane afstand van minimaal 50 meter. Daardoor raakte een van de dieren geïrriteerd. De persoon die is gebeten maakt het goed.

Aanvullende maatregelen

Wisentdeskundigen zien de te geringe afstand als oorzaak van het incident. ARK heeft daarom een aantal maatregelen voorgesteld om herhaling te voorkomen. Een van die maatregelen is het nogmaals trainen van alle betrokkenen dat te allen tijde minimaal 50 meter afstand wordt aangehouden. Dit geldt ook voor deelnemers aan één van de publieksexcursies. Daarnaast wordt een ervaren derde persoon aan het gedragsonderzoek toegevoegd. Deze kan het gedrag van de wisenten in de gaten houden, terwijl de onderzoeker video-opnames maakt van de proefpersoon. De bij het incident betrokken wisent-stier wordt extra geobserveerd. Als hij agressief gedrag vertoont, wordt hij uit de Maashorst verwijderd.

Zorgvuldige introductie

De dieren zijn begin maart van dit jaar geïntroduceerd in een afgesloten wengebied van 200 hectare dat gelegen is aan de Zuidoost kant van de Maashorst op de grens van Landerd en Uden. Het gedragsonderzoek maakt onderdeel uit van een stapsgewijze introductie van de wisent in de Maashorst naar een groter gebied dat toegankelijk is voor publiek.  In mei is gestart met gedragsonderzoek naar de interactie tussen wisent en verschillende vormen van recreatie. Omdat dat goed ging, zijn er sinds juni ook wandelexcursies voor publiek onder begeleiding. Naar aanleiding van het incident zijn alle excursies en het onderzoek van de Universiteit van Utrecht stil gelegd.

Vervolgstappen

Op basis van de analyse en met de inzet van extra maatregelen door ARK, besluit het bestuur van Stichting Maashorst in Uitvoering dat vanaf oktober het gedragsonderzoek en de begeleide publieksexcursies weer langzaam worden opgebouwd. Een besluit over de vervolgstappen wordt in 2017 genomen nadat het onderzoek volledig is uitgevoerd en geëvalueerd.




Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter




Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa