Paardenevenementen.nl TopoGPS Hestabv Van Egdom Achterhoek Nieuws R&M

Stichting Ruiteren & Mennen onderzoekt incidenten met grote grazers in natuurgebieden

R&M 9 november 2016

De Nederlandse natuurgebieden worden steeds meer opgedeeld in afgerasterde begrazingsgebieden ten behoeve van grote grazers.

In sommige gevallen zorgen deze maatregelen voor gevaarlijke confrontaties met bezoekers.


Ruiteren & Mennen maakt zich al enige tijd ernstig zorgen over de nadelige gevolgen voor ruiters en menners doordat men steeds agressievere soorten inzet voor begrazing.


Het blijkt dat er ook met regelmaat wandelaars en fietsers worden belaagd door de grazers. Als oplossing wordt zelfs gekozen om de dieren te doden en worden gebieden afgesloten voor bezoekers. Veel bezoekers mijden uit angst zelfs de gebieden.

Doordat mensen deze incidenten vaak niet melden, zijn er weinig of geen cijfers bekend. Slechts wanneer recreanten fysieke of materiele schade oplopen, komen soms klachten bij de gebiedseigenaren terecht.


Om die reden wilt R&M samen met belangenbehartigers van de wandelaars en fietsers onderzoek doen naar de incidenten.

Het gaat om incidenten met de dieren in begrazingsgebieden, tijdens het wandelen, fietsen, ruiteren of mennen. Maar ook als men uit angst de gebieden mijdt.


De enquête is te zien op de hoofdpagina van ruiterenenmennen.nl en men kan reageren via Facebook, Twitter en via de mail info@ruiterenenmennen.nl.

                                                                                                
Nieuws

Alle nieuwsitems

Update voortgang onderhoud fietspaden Dwingelderveld. Ruiterpaden tijdelijk afgesloten
Lees meer >

Staatsbosbeheer start met verwijderen van oude bebording van bestaande ruiterpaden in gemeente Apeldoorn
Lees meer >

De Groene ruiter-en menroute in het Drents Friese Wold is geheel vernieuwd
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2022 Design by Medusa