NVVR Paardenevenementen.nl Vermeeren Nieuws R&M Hestabv TopoGPS Prubo Multiclips

Versoepeling regels rond gezondheidscertificaten om met paarden naar Frankrijk te reizen.


R&M 19 mei 2017


Paarden die u in en naar het buitenland vervoert,  moeten over een gezondheidscertificaat beschikken. Om een gezondheidscertificaat te bekomen kan u zich wenden tot de Provinciale Controle-eenheid (PCE) van het FAVV.

Voor transporten binnen de Benelux kunnen bepaalde paarden al enige jaren vrijgesteld worden van het beschikken over een gezondheidscertificaat. Vanaf 1 juni 2017 wordt dit principe uitgebreid naar Frankrijk.

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei 2017 een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.

Concreet betekent dit dat voor verkeer van paardachtigen met overschrijding van de grenzen van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk geen gezondheidscertificaat vereist is voor paardachtigen:

  • die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd

     zijn);

  • waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties;
  • die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, met een maximale duur van 90 dagen;
  • die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een  dierenartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts).


Deze vrijstelling geldt bovendien enkel op voorwaarde dat de paardachtigen geïdentificeerd zijn, een conform ingevuld paspoort hebben en ze terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd is.


Opgelet

Buiten de Benelux en Frankrijk blijven de oorspronkelijke regels gelden. Ook als u een paard wil invoeren, moet u over een gezondheidscertificaat beschikken. Op onze website overlopen we alle regels waarmee u rekening moet houden bij het transport van paarden.

Voor meer informatie; www.paarden.vlaanderen
B
ron: www.paarden.vlaanderen
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa