Vermeeren TopoGPS Hestabv NVVR Paardenevenementen.nl Prubo Nieuws R&M Multiclips

Coevorden staat onder voorwaarden schuilstallen toe in buitengebied.

 

R&M 6 februari 2014

De gemeente Coevorden staat onder voorwaarden schuilstallen toe voor weidedieren. Een van de inwoners had daar - onder verwijzing naar de nieuwe Wet Dieren - om gevraagd bij de wijziging van het bestemmingsplan.

Een van de voorwaarden is dat de eigenaar van de dieren tenminste twee hectare land duurzaam in bezit of in gebruik moet hebben.
De gemeente Coevorder erkent dat de Wet dieren aangeeft dat dieren moeten worden gevrijwaard van onder meer fysiek en fysiologisch ongerief. De gemeente is van mening dat de taak om goed voor dieren te zorgen (zoals een adequate huisvesting) in eerste instantie bij de eigenaar van de dieren ligt. Dat houdt in dat de dieren bij voorkeur bij huis gehouden worden, hier kan het beste toezicht worden gehouden en bescherming worden geboden. De toegestane oppervlaktemaat van 250m2 bebouwing bij een woning is hiervoor in sommige gevallen onvoldoende. Voor de woonpercelen waar nu meer dan 500 m2 bebouwing aanwezig is, kan de herschikkingsregeling toegepast worden. Voor de percelen waar nu minder dan 500 m2 bebouwing staat is een aanvullende regeling nodig. Daarom is in de bestemming “Wonen” een afwijkingsregeling opgenomen. Met deze afwijkingsregeling kan de oppervlakte gebouwen op een woonperceel worden uitgebreid tot maximaal 500 m2 als dit noodzakelijk is voor het huisvesten van het hobbymatig gehouden vee. Ook moeten de stallen landschappelijk goed worden ingepast.

Als deze afwijkingsmogelijkheid onvoldoende is kan een schuilstal ‘in het veld’ worden gerealiseerd. Hiervoor is een afwijkingsregeling opgenomen. Deze schuilstal mag maximaal 50 m2 groot zijn, 3,5 meter hoog met een kap en moet landschappelijk worden ingepast. De schuilstal moet aan de weg staan en mag niet worden opgericht in de gebieden met de bestemming “Agrarisch met waarden –Essenlandschap”, de gebieden die zijn aangeduid als grootschalige ontginningen, de laaggelegen delen van het beekdal en de gebieden die cultuurhistorisch zeer waardevol zijn.

Coevorden is een van de gemeenten waar een schuilstal is toegestaan. Andere gemeenten zijn: Wijchen, Nunspeet, Bergen (L), Hengelo, Weesp, Schijndel, Oldenbroek en Cranendonck..

Redactie Levende Have/Bron: gemeente Coevorden
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa