Prubo Nieuws R&M TopoGPS Paardenevenementen.nl NVVR Hestabv Vermeeren Multiclips

Ervaren ruiters gezocht voor proeven in wisentgebied het Kraansvlak.

R&M 23 augustus 2017
De komende weken start Stichting Ark Natuurontwikkeling in samenwerking met de universiteit van Utrecht een onderzoeksprogramma met betrekking tot de interactie tussen mensen en grote grazers. 

Het doel is te testen hoe deze dieren reageren op verschillende typen recreanten. De proeven worden gefilmd en daarna geanalyseerd door de Universiteit van Utrecht. Voor de komende periode, zal het onderzoek worden toegespitst op de interactie tussen de wisenten en ruiters te paard.  
Voor deze proeven is PWN op zoek naar zeer ervaren ruiters met even ervaren paarden.
(voor opgeven of info zie link onderaan deze pagina)

Van PWN ontvingen wij onderstaande informatie over de proeven: 

Ervaring te paard  met de wisent in het Kraansvlak

Het Kraansvlak is een mooi natuurgebied en heeft een prachtige natuurkern, die bestaat uit bos, grasland, zandverstuivingen en water partijen. Om natuurlijke processen terug te brengen zijn er drie soorten herbivoren geselecteerd voor het duinsysteem: wisent, konikspaard en de schotse Hooglanders. De samenstelling van deze grazers zorgen samen met de konijnen en herten voor een wildere natuur. Ook zullen de planten- en dierensoorten weer toenemen, die in de afgelopen jaren zijn afgenomen.

Sinds 2007 is een groep wisenten vrijgelaten in het duingebied van het Kraansvlak. Vanaf dat moment was dit gebied afgesloten voor het publiek en alleen nog toegankelijk voor begeleide excursies te voet en te paard.
Meer info op: http://www.np-zuidkennemerland.nl/1407/doen/activiteitenkalender


In 2012 werd een gratis toegankelijk wandelgebied door het gebied van de wisent geopend om bezoekers de kans te geven om de kudde in hun natuurlijke omgeving te zien. Dit gebied is elk jaar tijdens het broedseizoen gesloten. Om ervaring en kennis op te doen m.b.t. de interactie tussen grote grazers en mensen, heeft ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een onderzoeksprogramma ontwikkeld. Het doel is te testen hoe deze dieren reageren op verschillende typen recreanten. De proeven worden gefilmd en daarna geanalyseerd door de Universiteit van Utrecht. Voor de komende periode, zal het onderzoek worden toegespitst op de interactie tussen de wisenten en de ruiters te paard.

In het Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, vinden sinds september 2016 off trail ruiterexcursies plaats in het wisentgebied. Op dit moment is dat een uniek onderzoek in Europa. De excursiedeelnemers waren zeer enthousiast.
Meer info op : https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten


Om informatie te bieden ten behoeve voor een goed verloop van de samenwerking, volgen hieronder een aantal bepalingen en voorschriften voor de deelnemers:

Ruiters en paarden:

- Alleen ervaren ruiters, die regelmatig in natuurgebieden paardrijden, mogen deelnemen aan de veldsessies. Ruiters moeten een goede controle hebben over hun paard. Bijvoorbeeld in de situatie dat een paard schrikt van een vogel of ree die plotseling uit de bosjes opduikt.  - De paarden moeten ervaring hebben in natuurgebieden, vaak buiten zijn en liefst ook gewend zijn aan ontmoetingen met andere dieren, zoals wilde runderen, wilde paarden en herten/reeën. - De paarden moeten ziektevrij zijn en de normale ontwormingskuren hebben gevolgd. Dit om te voorkomen dat ongewenste parasieten in het wisentgebied worden gebracht. 

Veldsessies:

- Het veldwerk wordt gecoördineerd door Esther Rodriguez, bioloog en supervisor bij het wisent project in Kraansvlak (N.P. Zuid-Kennemerland). Zij heeft de leiding bij de veldsessies. Bij de sessies zullen 1 of 2 personen aanwezig zijn die veel kennis hebben van grote grazers. - Tijdens de rit zullen het research-team en de ruiters directe communicatie onderhouden. De ruiters moeten de instructies zonder meer opvolgen.  - Er zijn verschillende veldsessies nodig met ruiters (1 tot 6) om voldoende data te verzamelen.  - De afspraken zullen niet afgezegd worden bij een slechte weersverwachting, behalve bij onweer. Alle andere weersomstandigheden zijn geschikt voor de veldsessies. De dieren kunnen anders reageren als het bijvoorbeeld regenachtig is of winderig en dat is interessant voor het onderzoek.  - De duur van de veldsessies hangt af van de beschikbaarheid van mensen, de behoefte van de paarden en het gedrag van de wisenten alsmede de locatie waar zij zich bevinden. Er zijn immers gedeelten in het gebied waar ruiters niet in kunnen, zoals in ontoegankelijk bos. 

Veiligheid en verzekering:
- Gedurende de hele veldsessie heeft Esther Rodriguez de leiding m.b.t. de interactie. Gedurende de ritten wordt directe communicatie onderhouden door middel van walkie-talkies. - Ruiters zullen te allen tijde de instructies van Esther Rodriguez en de andere leden van het research-team opvolgen. - Tijdens de interactie staat een 4x4 auto klaar.  - Het is verplicht om een goede helm te dragen. - Ruiters zullen te allen tijde een afstand tot de wisenten houden van 50 meter of meer.  - Esther Rodriguez zal veiligheidsinstructies geven aan alle deelnemers aan het onderzoek voor het binnengaan van het wisentgebied. - Meestal is een verzekering afgesloten voor grote grazers die vrij rondlopen in Nederlandse begrazingsgebieden. Dat is ook het geval voor de wisenten die in het Kraansvlak leven. Kuddebeheerder FREE Nature is eigenaar van de wisenten en heeft een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid afgesloten. Als zich een ongeval met een wisent voordoet dan zal de verzekering de schadeclaim afhandelen.  - Incidenten als gevolg van andere dieren etc., worden beschouwd als een normaal risico bij paardrijden in de natuur. In dat geval kunnen ruiters gebruik maken van hun eigen verzekering.

Bovenstaande bepalingen en voorwaarden zijn zowel van toepassing op ruiters en menners.

Door dit document te ondertekenen verklaart u dat u dit document heeft gelezen en begrepen en dat u de voorschriften zult opvolgen.

Naam:

Bedrijf/stichting:

Datum:

Handtekening


De proeven worden op de volgende data gehouden. Locatie:

 

Plaats en route voor de Ruiter proef: 

Nummer 1 op de  kaart (zie hieronder)  is het hek waar u naar toe moet op de Zeeweg 

 ( dit hek is open) 

Indien u met de auto komt,  kunt u uw tomtom op de volgende coördinaten instellen:  

 52.400284, 4.560494 

Nummer 2 op de kaart (zie hieronder) is de plaats waar de begeleidster van het  wisentonderzoek (Esther Rodriguez) u op wacht. Voor meer informatie of indien u zich wilt aanmelden, dan kunt u een e-mail sturwen naar: info@wisenten.nl  Met als onderwerp: RUITERPROEVEN.

 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa