Multiclips NVVR Vermeeren Prubo Hestabv Nieuws R&M TopoGPS Paardenevenementen.nl

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege wil regels in de bossen omgooien.

R&M 21 november 2017
  

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege wil de regels in openbare bossen omdraaien, ‘in functie van een betere beleving’. DeVlaamse organisatie voor bosbehoud Bos+ reageert afwijzend.


Bafwijzend.   
 

Bezoekers mogen nu alleen in openbare bossen lopen waar het toegestaan is. Schauvliege wil een initiatief nemen om die regel om te draaien: je mag overal lopen, behalve waar het verboden is, bijvoorbeeld omdat de natuur er kwetsbaar is.

De minister kondigde dit vorige vrijdag aan op het zogenaamde Bosforum. Dat is een groep experts en betrokkenen – van natuurbeschermers tot de houtverwerkende industrie – die een toekomstvisie voor het bos in Vlaanderen heeft uitgewerkt. De intentie van Schauvliege (CD&V) leidde tot geroezemoes in de zaal.

De toegankelijkheid van bossen is een delicaat discussiepunt in de sector. Het ene kamp wil het betreden van bossen door de mens beperken om de ecologie en biodiversiteit van het bos te bewaren. Het andere kamp is gevoeliger voor natuurbeleving, bijvoorbeeld door jeugdbewegingen, mits er bepaalde regels in acht worden genomen.

‘Rugdekking’

Het punt is ook besproken tijdens de discussie die het Bosforum de afgelopen maanden heeft gehouden, maar de standpunten lagen zo ver uit elkaar dat de uiteindelijke visietekst het niet heeft gehaald.
Schauvliege kiest nu duidelijk voor het tweede kamp. ‘Natuurbeleving als sleutel voor het ontdekken en het waarderen van de natuur ligt mij na aan het hart’, zei ze op de conferentie. ‘Wandelen, spelen, lopen, sporten, kuieren, ravotten: natuur brengt mensen samen.’

 

Bert De Somviele directeur van Bos+ : "De minister wil ‘een initiatief nemen en het maatschappelijk debat aangaan’ rond de openbare bossen. En ze beseft hoe gevoelig dit ligt: ‘Ik hoop op uw rugdekking’, vertelde ze de leden van het Bosforum".

Op veel steun van Bos+ hoeft Schauvliege alvast niet te rekenen. ‘Op het eerste gezicht klinkt dit misschien sympathiek’, zegt directeur Bert De Somviele van Bos+. ‘Maar wij vrezen dat dit niet werkbaar is, op termijn de draagkracht van bossen ondermijnt en bovendien geen antwoord biedt op de vragen van jeugdbewegingen naar meer speelterreinen.’

De Somviele vreest onder meer dat wandelaars op de duur niet zullen weten waaraan zich te houden. In openbare bossen gelden dan andere regels dan in privébossen. Voor hem hebben jeugdbewegingen speelzones nodig in de buurt van kampplaatsen of hun lokalen, en hoeven de algemene regels daarvoor niet gewijzigd te worden."

Nieuw decreet

Schauvliege zegt dat ze grotendeels op dezelfde lijn zit als het Bosforum, in zijn ijver voor de bescherming voor bossen, die een belangrijke rol spelen in economie, klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De minister plant een nieuw decreet om de bebossingsgraad in gebieden die in de ruimtelijke plannen als bos staan aangeduid, op te krikken. Ze wil ook verder inzetten op de structuur en diversiteit van de bossen, met een groter aandeel van inheemse soorten.

Bron: www.standaard.be
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa