TopoGPS NVVR Multiclips Nieuws R&M Prubo Hestabv Vermeeren Paardenevenementen.nl

Recreatief medegebruik ecoduct / natuurbrug vormt geen belemmering.

 

R&M 10 juli 2015

Een intense, meerjaarse studie van het Ecoduct de Warande laat zien dat medegebruik door paarden geen enkele belemmering vormt.

Hieronder een samenvatting van het rapport: 

Het ecoduct De Warande is niet toegankelijk voor recreanten, uitgezonderd voor ruiters. Er loopt een ruiterpad over het ecoduct dat via een stobbenwal (een natuurlijk groenscherm) is gescheiden van de rest van het ecoduct. We noteerden veel passage van Ree via het ruiterpad en in mindere mate van Vos en Steenmarter. Er is geen impact van deze vorm van recreatie op wilde dieren vastgesteld
Van eventuele wandelaars met honden op het ecoduct zou er wellicht wel een impact zijn. Honden laten immers ‘geurvlaggen’ achter die wilde dieren (kunnen) afschrikken.

Enerzijds is het door ons uitgevoerde onderzoek erg intensief. Zelfs in Nederland, waar al tientallen ecoducten gerealiseerd zijn, is geen enkel ecoduct zo grondig opgevolgd als ecoduct De Warande (en ecoduct Kikbeek, waarvan de monitoring nog lopend is).
Anderzijds is de monitoring beperkt tot drie van de zeven jaren (T1, T3 en T7) en is er binnen die jaren van onderzoek slechts gedurende een korte periode gemeten. Het aantal dieren en wellicht ook het soortenpalet dat de voorbije 8 jaar werkelijk gebruik gemaakt heeft van het ecoduct ligt dus (vele malen) hoger dan de door ons geregistreerde aantallen.

Het aantal dieren dat de voorbije 8 jaar werkelijk gebruik gemaakt heeft van het ecoduct ligt hoger dan wat we konden registreren. (foto: Jorg Lambrechts)

Ten slotte vermelden we dat de goede werking van het ecoduct zeker deels een gevolg is van de goede aanleg en inrichting. Een aspect dat daarin een belangrijke rol speelt, is de afwerking met louter gebiedseigen substraat, met de natuurlijke grondlaag van het bos dus. Er zijn daardoor heel wat zaden van zeldzame plantensoorten uit de zaadbank tot kieming gekomen en er vond geen contaminatie met aangevoerde voedselrijke bodem plaats.

We kunnen besluiten dat het ecoduct De Warande (en bijhorend wildraster) op drie vlakken erg geslaagd is: 
* als ecologische verbinding
* voor recreatief medegebruik door ruiters 
* voor de verkeersveiligheid.

Sinds de aanleg van het wildraster en het ecoduct zijn in het projectgebied geen ongevallen met Reeën meer gebeurd. Dat was voordien anders: toen waren er jaarlijks veel aanrijdingen met Reeën in de ongevallenstatistieken, meestal met dodelijke afloop voor het dier en soms ook voor de mens.

De volledige studie kan je hier lezen: https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_ecoduct_warande.pdf

Tekst: Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61 (Natuurpunt Studie)
Foto’s: Jorg Lambrechts, Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt


Bron: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18242
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa