Vermeeren Prubo Nieuws R&M Paardenevenementen.nl Hestabv NVVR Multiclips TopoGPS

Uitbraak van het zeer besmettelijke Droes op manege in Zandvoort.


R&M 30 januari 2018

Wat is Droes?
Droes is een uitermate besmettelijke ziekte bij het paard die veroorzaakt wordt door de bacterie Streptococcus equi.
Droes komt veel voor bij jonge dieren, maar alle paarden en ponies en andere paardachtigen zijn er gevoelig voor.
Typisch voor droes is de abcesvorming van de lymfeklieren in de keelstreek van het paard of pony welke uitermate pijnlijk is en zorgt voor hoge koorts.

Het is van belang  koorts- en ontstekingsremmers in te zetten, zeker bij ernstig zieke dieren en dieren met een zeer hoge temperatuur. Droes kan zelfs leiden tot de dood, 1 à 2% van de getroffen dieren sterft eraan.

In levensbedreigende situaties kunnen corticosteroïden worden ingezet, echter alleen als redmiddel. Het geeft een zwellingsremming, maar omdat de afweer van het dier onderdrukt wordt, wordt het ziekteproces verlengd.

De lichaamstemperatuur van het paard moet binnen 48 uur na het doorbreken van de lymfeklieren dalen, anders is de kans groot dat zich elders in het lichaam abcessen zijn gevormd, dit wordt verslagen droes genoemd. Paarden met verslagen droes herstellen haast nooit volledig.


Besmetting:
Besmetting treedt op door direct contact van paarden onderling of direct via materialen. Ook door de lucht is besmetting mogelijk en mensen kunnen het overbrengen op paarden via besmette materialen. Honden dienen ook uit de buurt van de stallen gehouden te worden, want ook zij kunnen de besmetting overdragen.  De bacterie overleeft gedurende  langere tijd in slijm, etter, drink-of voerbakken maar ook in donkere stallen of met hoge luchtvochtigheid. De incubatietijd is tussen de 2 dagen en 3 weken. Een dier wat droes heeft gehad kan nog circa 6 weken drager zijn van de bacterie.
Over het algemeen is daarom het advies om tot 6 weken na het herstel van het laatste getroffen paard de stal gesloten te houden. Stallen en andere besmette ruimtes dienen ontsmet te worden, dit kan met Halamid of chloorrd. Paardenweides kunnen nog tot 4 weken nadat er besmette paarden hebben gelopen besmettelijk zijn.

Als het eerste geval van Droes wordt geconstateerd, lopen alle andere paarden in de stal een groot risico.  Er dienen dan extra maatregelen worden genomen tervoorkoming van verspreiding: 
  

  • het besmette paard moet worden geïsoleerd van de rest
  • er mogen geen nieuwe paarden in de stal worden toegelaten
  • andere dieren in de stal dienen goed gecontroleerd te worden (temperatuur)
  • informeren aan collega-stalhouders, zodat ook zij extra oplettend zijn
  • kenbaar maken aan bezoekers dat Droes heerst op de stal, zodat verspreiding zoveel mogelijk voorkomen kan worden
  • de aanwezige paarden dienen het terrein niet te verlaten
  • wanneer paarden in de wei lopen, waarschuuw dan passanten om de dieren niet te aaien wegen het infeciegevaar 
  • verzorgers van zieke paarden moeten aparte kleding en schoeisel dragen en na elk contact met het paard hun handen wassen
  • personen die beroepsmatig met vreemde paarden werken (hoefsmit, dierenarts) dienen uiterardeen goede hygiëne te hanteren


In de praktijk betekent dit dat de stal min of meer gesloten zal moeten worden, wat in sommige situaties enkele maanden kan duren.

Wedstrijden:

Het advies van de KNHS is om geen wedstrijden te organiseren op bedrijven waarvan bekend is dat er droes heerst. De verantwoordelijkheid voor het annuleren van een wedstrijd ligt in het geval van droes echter niet bij de KNHS, maar bij de organisatie of bedrijfseigenaar.  Uiteraard heb je als eigenaar ook een eigen verantwoordelijkheid.

Omdat je nooit zeker bent of paarden iets bij zich dragen, is het altijd belangrijk om bewust om te gaan met hygiëne maatregelen als je met je paard op ander terrein bent. Laat je paard daarom geen direct contact hebben met paarden van een andere stal en gebruik op wedstrijden altijd een eigen emmer en vers water. Vermijd ook zelf uitgebreid contact met voor jouw vreemde paarden.Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa