Van Egdom Achterhoek TopoGPS Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Hestabv

Universiteit Utrecht: Droes die geen droes is?

4 juni 2018

Universiteit Utrecht

Droes die geen droes is?

Er komen vanuit het land geluiden dat op enkele bedrijven ‘droes-achtige’ symptomen optreden, sloom, koorts, niet eten, dikke lymfeknopen et cetera. Als de dierenarts vervolgens een neusswab neemt voor een test op droes, komt er toch geen droes uit.

Ook bij de Universiteitskliniek voor Paarden hebben wij recent twee gevallen gezien waarbij de klinische symptomen duidelijk richting droes wezen, maar er in de PCR-test of in de bacteriekweek toch geen droes uit kwam.

Mogelijk is er op dit moment sprake van een andere bacteriestam die droes-achtige symptomen kan veroorzaken. De ‘normale’ droesbacterie is Streptococcus equi equi. Een andere doorgaans veel onschuldigere bacterie, die bij heel veel bij paarden voorkomt zonder klinische problemen te geven, is Streptococcus equi zooepidemicus, Een heel enkele keer kan echter een stam van Streptococcus equi zooepidemicus toch tot ziekte leiden. Dit zou mogelijk op dit moment in Nederland het geval kunnen zijn. Echter, we hebben nog niet voldoende informatie om daarover iets met zekerheid te kunnen zeggen.

Wel willen we adviseren om wanneer er op een bedrijf droes-achtige symptomen zijn en meerdere paarden dus sloom zijn, koorts hebben en meer of minder dikke klieren vertonen, te handelen alsof het om droes gaat. Dat wil zeggen: dierenarts raadplegen, zieke paarden isoleren, met de andere paarden niet op pad gaan naar andere bedrijven en ook geen andere paarden op het bedrijf ontvangen. In overleg met de dierenarts kunnen er monsters genomen worden voor de PCR test en een bacteriekweek en kunnen we hopelijk meer te weten komen over deze mogelijk ‘nieuwe’ ziekte. 

De ‘kop in het zand steken’ en net doen alsof er niets aan de hand is, is erg onverstandig!

Prof.dr. Marianne Sloet – Universiteitskliniek voor Paarden, Utrecht
Dr. Kees van Maanen – Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer

Dierenartsen kunnen zich met vragen ook wenden tot de Helpdesk Paard

Bron: tekst is afkomstig van de website Universiteit Utrecht Nieuws: www.uu.nl/nieuws/droes-die-geen-droes-is
Nieuws

Alle nieuwsitems

Staatsbosbeheer start met verwijderen van oude bebording van bestaande ruiterpaden in gemeente Apeldoorn
Lees meer >

De Groene ruiter-en menroute in het Drents Friese Wold is geheel vernieuwd
Lees meer >

Natuurmonumenten start deze week met onderhoud fietspaden Dwingelderveld. Ruiterpaden tijdelijk afgesloten
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2022 Design by Medusa