Multiclips Nieuws R&M Paardenevenementen.nl Hestabv Prubo TopoGPS Vermeeren NVVR

Wéér een mooie ‘trage weg’ afgesloten voor alle gebruikers. Help mee deze terug toegankelijk te maken. Mail de gemeente!

 

R&M 22 Juli 2018 

Op 8 Mei 2016 was de officiële opening van de Essense Grensroute voor ruiters en menners. Deze route kwam tot stand door de tomeloze inzet van de Essense Aanspanning, de gemeente Essen en de vvv.

Subsidie voor het project werd mede verleend door Toerisme Provincie Antwerpen. 

Grensoverschreidende verbindingen

Met dit routenetwerk creëerde Essen een eigen (knooppunten-)route-netwerk voor ruiters en menners bestaande uit drie lussen van elk 15 km.. De lussen verbinden diverse natuurgebieden met elkaar aan en vormen zo een uitgebreid netwerk, dat ook weer aansluit op andere paardenpaden aan beide kanten van de grens in het Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide. Het goed onderhouden netwerk wordt druk gebruikt door de plaatselijke paardrijders, maar zeker ook door bezoekers van elders.

 Twee jaar na de opening alweer afgesloten

Nauwelijks 2 jaar na de opening wordt nu zomaar een belangrijk en aantrekkelijk verbindend traject  afgesloten. Het  betreft een zogenaamde ‘Trage weg’. (Trage weg is een in Vlaanderen gebruikelijke term voor een niet-gemotoriseerde weg met een openbaar karakter).  Het "kouwaaipad" tussen ruiter-en menkooppunt knooppunt 52 en 55 en wandelknooppunt 65/66 loopt nu dood.

Deze mooie rustige verbinding tussen de Huybergsebaan en de Achterstehoevestraat/ Verbindingsstraat, die er jarenlang was voor vele wandelaars, mountainbikers, fietsers, schoolgaande jeugd, ruiters, menners en vele andere recreanten is niet meer. 

Géén alternatief wel een oplossing!

De enige verbinding die nu resteert is de drukke, gevaarlijke Huybergsebaan waar de snelheidslimiet 70km/u bedraagt en waar geen fiets-of voetpad aanwezig is. Absoluut onveilig voor de trage weggebruiker en derhalve absoluut géén alternatief!

Een oplossing kan zijn om het oorspronkelijke pad terug vrij te maken of om de oude buurtweg nr. 9, die in een rechte lijn van de Huybergsebaan naar de Verbindingsstraat liep, in ere te herstellen. 

 

Gebiedsbeheerders sluiten veilige (zand-)wegen steeds vaker voor kwetsbare gebruikersgroepen Het is een tendens die Ruiteren&Mennen steeds weer tegenkomt. Overheden geven hun gebieden vaak ter beheer uit handen aan natuurorganisaties, zonder expliciete voorwaarden te stellen, of rekening te houden met de volgens voor bewoners en bezoekers. Openbare zandwegen en wegen zonder gemotoriseerd verkeer, die juist daardoor aantrekkelijke en veilige verbindingen vormen voor recreanten en omwonenden, worden zonder pardon door gebiedsbeheerders voor hen afgesloten. Dat hierdoor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers worden verbannen naar vaak drukke verkeerswegen lijkt beleidsvoeders niet te deren. In en om dit  Grenspark zijn al vaker essentiële ‘trage’ verbindingswegen afgesloten, met grote gevolgen voor de gebruikers. 

Behoud en herstel van trage wegen

Bezorgde bewoners, omwonenden, Essenaren en andere gebruikers van de “Buurtweg 9 – Kouwaaipad Essen” maken zich grote zorgen over het steeds meer verdwijnen van hun 'Trage wegen'.

Toegankelijkheid op deze wegen is van wezenlijk belang voor alle gebruikers en daarom een oproep aan eenieder om ook uw bezorgdheid kenbaar te maken.  Dat kunt u doen door deze bezorgdheid letterlijk en figuurlijk te delen, zodat het Gemeentebestuur op haar beslissing terug komt. 

 

Bent u als omwonende, gebruiker of als (hippisch-) toerist de dupe van deze zoveelste afsluiting? Doe dan het volgende:

1. Stuur een mail naar het gemeentebestuur van Essen om hen te steunen om deze Trage weg terug open te stellen en de oude buurtweg nr 9 opnieuw te heropenen.

Geef ook aan waarom je dit pad gebruikt, bijvoorbeeld als bewoner van het gebied, als regelmatig bezoeker van het Grenspark, of als ruiterende of mennende, fietsende of wandelende toerist. Mail dit naar: burgemeester@essen.be  en omgeving@essen.be 

2. Roep zoveel mogelijk mensen op, de facebook pagina https://www.facebook.com/Buurtweg-9-Kouwaaipad-Essen-239093426915136/  te delen en te “liken” 

3.  Beste mensen in Vlaanderen, Nederland en Wallonië, laat dit niet meer gebeuren en deel dit bericht massaal met uw netwerk! 

Met uw steun kunnen we iedereen hopelijk weer terug van deze trage weg laten genieten! 

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun, mede namens “Buurtweg 9 – Kouwaaipad Essen” en alle ruiters, menners, schoolgaande jeugd, wandelaars, mountainbikers, fietsers, toeristen en vele andere recreanten. 

Bron: Ruiteren & Mennen
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa