NVVR Paardenevenementen.nl Hestabv Nieuws R&M TopoGPS Prubo Multiclips Vermeeren

Update West-Nijl Virus Duitsland

 

 

Update 1 Oktober 2018

 

Het eerste geval van een West-Nijlvirusinfectie bij een paard in Duitsland is aangetroffen in het district Brandenburg Elbe-Elster.  Er zijn ook bewijzen bij het referentielaboratorium FLI van toename  van besmetting bij vogels. De laatste dagen zijn er twee sneeuwuilen en een merel uit Berlijn bijgekomen.

Net als mensen en vogels kunnen paarden besmet zijn met muggen met virussen. Het virus is echter niet direct overdraagbaar van paard op paard of mens op mens. Het virus wordt overgedragen via de steek van met het virus besmette muggen.

Het West-Nijl virus is een vector overdraagbare ziekte. 

Vector-overgedragen ziekten (Vector Borne Diseases) zijn ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een insect (de vector) van het ene dier naar een ander, of naar een mens, worden overgedragen. Voorbeelden van een vector zijn knutten, muggen en teken. Deze ziekten komen steeds vaker in Nederland en Europa voor.

                                         

Net als mensen ontwikkelen de meeste besmette paarden geen symptomen. Het West-Nijl virus (WNV) veroorzaakt meningitis of encefalitis. Volgens het FLI sterft 22 tot 44 procent van de klinisch zieke paarden. Er bestaan preventieve vaccins voor paarden. WNV-infectie is een aangifteplichtige dierziekte bij vogels en paarden.

Afgelopen zomer werden in heel Duitsland steeds meer wilde vogels dood aangetroffen, waarvan de meeste zijn gestorven aan het Usutu-virusinfecties. De WNV is nauw verwant aan deze ziekteverwekker. Daarom worden wilde vogelmonsters die naar het FLI worden gestuurd, altijd getest op beide virussen.

Van Afrika naar de VS

De ziekteverwekker is inheems in grote delen van Afrika, Azië en nu ook Europa. In de jaren negentig verspreidde het West-Nijlvirus zich ook naar de VS, waar het zich snel verspreidde. Bij de mens verloopt een infectie meestal zonder symptomen of met milde griepsymptomen. Een ernstig verloop van de ziekte tot aan de dood is het uitzonderlijke geval. Als er echter een groot aantal infecties optreedt, zoals momenteel het geval is in Zuid-Europa, neemt ook het aantal sterfgevallen toe. Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding stierven in 2018 in Europa 90 mensen, voornamelijk ouderen, aan het West-Nijlvirus.

Vaccinatie voor Paarden 

Voor paarden bestaat reeds sinds 2004 een vaccin tegen WNV. De meeste gespecialiseerde paardenklinieken raden op hun websites aan paarden jaarlijks in het voorjaar preventief in te enten.

Therapieën of vaccinaties voor mensen zijn nog niet beschikbaar.

Het West-Nijl virus wordt overgedragen door bloedzuigende muggen en circuleert in de natuur in een vogel-muggen-vogelkringloop. Bij de meeste vogels is de infectie asymptomatisch. Een aantal vogelsoorten zijn echter zeer gevoelig voor WNV, wat kan leiden tot massale epidemieën met dodelijke afloop.

Vooral uilen, roofvogels en kraaiachtigen zijn frequente WNV-slachtoffers. De huidige gevallen in Duitsland weerspiegelen dit goed. Het eerste bewijs in augustus betrof een baardenuil uit de dierentuin van Halle/Saale, gevolgd door een andere baardenuil in het Poing Game Park (district Ebersberg, Opper-Beieren), een wilde havik uit Weißandt-Gölzau (district Bitterfeld) en een havik in Bad Düben (district Noord-Saksen). 

Of het virus zich ook in ons land zal vestigen, kan nog niet worden gesteld. Het is mogelijk dat Zuid-Europese muggen die door het goederenverkeer Duitsland zijn binnengebracht de vogels hebben geïnfecteerd. Het valt dus nog te bezien of het virus permanent zal overleven, al lijkt de kans daarop steeds groter.

 

Bron: Ruiterenenmennen.nl

Einde update 1 Oktober 

 


31 augustus 2018 

In Halle (Mecklenburg-Vorpommeren) is het voor vogels, mensen en paarden en ook kleinere zoogdieren gevaarlijke West-Nijl-virus (WNV) aangetroffen. Het WNV komt van oorsprong voor in Afrika en Oost-Azië, maar heeft zich in enkele jaren verspreid over Zuid-Europa en is het nu doorgedrongen tot Noord-Duitsland. WNV wordt overgedragen door muggen die geïnfecteerd raken doordat ze bloed opzuigen van met het virus besmette vogels. Doordat het steeds warmer wordt en er meer en meer natte natuur wordt gecreëerd waar muggen zich onbeperkt kunnen voortplanten is het niet de vraag of het virus naar Nederland komt, maar wanneer en we er nog een blijvende ziekteverwekker bij hebben. In 2017 promoveerde Chantal Vogels op haar onderzoek naar de overdracht van het WNV-virus door onze eigen Nederlandse huis, tuinen-en keuken-steekmug. De uitkomsten van haar onderzoek in combinatie met de voorspellingen voor klimaatverandering laten zien dat Noord-Europese landen zoals Nederland voorbereid moeten zijn op circulatie van het West-Nijl virus in de nabije toekomst. 

 

Zoönose

Het WNV is een zoönose, wat inhoud dat de infectie kan worden overgedragen van dier op mens. WNV wordt verspreid door muggen die besmet raken door geïnfecteerde vogels. Wanneer mens of paard door zo’n mug wordt gestoken kan het virus dus op hen worden overgedragen. Eén van de belangrijkste complicaties van West-Nijlvirus bij mensen en paarden is encefalitis of hersenontsteking, wat kan leiden tot permanente schade aan de hersenen of de dood. Een andere complicatie is permanente spierzwakte.

 

WNV bij Mensen

Het van oudsher in Afrika en Azië voorkomende WNV-virus werd voor het eerst in 1999 in de Verenigde Staten (Oostkust) geconstateerd. In de daaropvolgende epidemie in datzelfde jaar was sprake van 59 gevallen waarvan 7 met dodelijke afloop. In de daaropvolgende paar jaar heeft WNV zich ook over Canada en Mexico en verspreid en heeft het  ook de westkust van de Verenigde Staten bereikt.

In 2003 werden in de VS ruim 9000 gevallen gemeld waarvan bijna 250 patiënten overleden. In de jaren daarop verminder het aantal meldingen.

 

Paarden

Bij paarden verloopt een infectie met WNV over het algemeen zonder merkbare verschijnselen. Bij zo’n 10% van de gevallen worden (soms lichte) neurologische verschijnselen getoond met ook wel koortsachtige verschijnselen. In de meeste gevallen gaat de infectie nagenoeg ongemerkt voorbij. Voor paarden met acute neurologische verschijnselen ziet herstel er echter veel somberder uit. Zo'n 30% van deze dieren gaat dood of moet men laten inslapen. Er is geen goede  behandelmethode. 

Er is op dit moment geen enkele reden tot paniek, maar het wel raadzaam allert te zijn op eventuele symptomen die kunnen duiden op WNV.

 

 

 

Verouderde informatie op website Sectorraad Paarden

Op de website van de Sectorraad Paarden treffen we enkel verwijzingen naar artikelen met informatie over WNV uit 2010. Het behoeft geen betoog dat er in de afgelopen 8 jaar e.e.a. veranderf is en er zeker vanuit landen als VS en Canada meer kennis voorhanden is.

 

Geen vaccinatie voor mensen

Anders dan voor paarden is er voor mensen nog geen vaccin voor handen, noch een goede behandelmethode. Over het algemeen verloop de ziekte bij mensen net als bij paarden, haast ongemerkt of met licht griepachtige verschijnselen. Echter kan het in sommige gevallen lijden tot ernstige neurologische klachten en de dood. Dit jaar hebben een opvallend aantal mensen in Zuid-Europa WNV opgelopen en zijn er in Servië, Griekenland en Italië in totaal 47 doden gevallen.

 

Bron: Ruiteren & Mennen
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa