Hestabv Nieuws R&M Multiclips TopoGPS Vermeeren Paardenevenementen.nl NVVR Prubo

PaardenPlatform Lelystad en gemeente leggen afspraken vast voor onderhoud ruiter-en menpaden.

 

R&M 1 januari 2019 

Op12 december j.l. tekenden PaardenPlatform Lelystad (PPL) en de gemeente een beheerovereenkomst voor onderhoud van ruiter-en menpaden. Afgesproken is dat de gemeente een goede startsituatie creëert en het hierna met inzet van vrijwilligers het beheer over de paden overneemt. Uitgangspunt bij de afspraken met de gemeente is dat er sprake zal zijn van samenwerking met en participatie van de buitenruiters. Om de continuïteit te kunnen waarborgen is het PPL hiervoor een stichting geworden. Het PPL zal zorgt voor het klein regulier onderhoud, zoals maaien en snoeien op en langs de ruiterpaden, waardoor de paden voor ruiters en menners begaanbaar blijven.

 

De stadsbossen in Lelystad zijn eigendom van de Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer. In de afgelopen jaren is van onderhoud nauwelijks sprake geweest met als resultaat dat veel ruiterpaden geheel niet meer toegankelijk waren. Enkele jaren geleden hebben een aantal fanatieke buitenruiters het PPL opgericht met als doel hier verandering in te brengen.

 

Gemeentelijke bossen Lelystad

Na een intensieve politieke lobby heeft het er in 2017 in geresulteerd dat de gemeenteraad van Lelystad unaniem besloten heeft om geld beschikbaar te stellen om de ruiter-en menpaden in de gemeentelijke bossen op te knappen.

Volgens de overeenkomst blijft de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor het groot onderhoud met zwaar materieel. Het PPL zorgt voor het klein regulier onderhoud, zoals maaien en snoeien op en langs de ruiterpaden, waardoor de paden voor ruiters en menners begaanbaar blijven. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst.

 

De beheerovereenkomst is van onbeperkte duur, maar partijen hebben jaarlijks het recht om de overeenkomst op te zeggen. Dat kan bijvoorbeeld als verplichtingen door partijen niet worden nagekomen. De gemeente heeft 100.000 euro uitgetrokken voor het onderhoud.

Ruim twee jaar nadat het PPL namens ruiters en menners de noodklok luidde over de kwaliteit van de ruiter-en menpaden, is gestart met de grote opknapbeurt van de gemeentelijke routes.

 

Een behoorlijke klus want door de natte kalkrijke kleibodem moeten veel paden uitgegraven, verbreed en (opnieuw) bezand worden. Ook zal de bebording uitgebreid en verbeterd worden. Het geld is helaas niet toereikend om nu direct alle paden op te knappen. Doel is om dat werk in de komende jaren in samenwerking met de gemeente gefaseerd op te pakken. Het uiteindelijke doel van PPL is om in de komende jaren te komen tot een mooi uitgebreid netwerk van aaneengesloten ruiter-en menroutes in Lelystad.

 

Toegankelijkheid Staatsbossen

Deze 30 kilometer aan ruiter-en menroutes staan echter los van de ruiter-en menpaden in de aangrenzende bossen die in handen zijn van Staatbosbeheer (Sbb).  

 

Na de drooglegging van de Zuiderzee, zijn rondom Lelystad 4 bosgebieden aangelegd. Het Gelderse Hout is een natuurgebied van circa 150 hectare in de Nederlandse gemeente Lelystad. Het behoort samen met het Zuigerplasbos (290ha) ten noordwesten van Lelystad, het Hollandse Hout (900ha) ten zuidwesten van Lelystad en het Visvijverbos (145ha) ten noordoosten van Lelystad tot de stadsbossen van Lelystad. Het gebied wordt grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer.  Slechts een klein gedeelte wordt door gemeente Lelystad beheerd. 

 

Sbb stelt slechts enkele paden in het Gelderse Hout open voor ruiters en menners.  

In het door SBB beheerde Zuigerplasbos en het Visvijverbos zijn geen ruiterpaden aanwezig. Met Staatsbosbeheer (Provincie Flevoland) hoop PPL in de nabije toekomst ook goede afspraken te kunnen maken ter verbetering en uitbreiding van de ruiter-en menpaden

 

Promotie en hippisch toerisme op de Zuiderzeebodem 

De grote recreatieve en promotionele waarde van het buitenrijden wordt zeker door de gemeente Lelystad gezien en omarmd.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de gemeente in samenwerking met het PPL een promotiefilmpje over buitenrijden in Lelystad heeft opgenomen.

PPL heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze gezamenlijk de schouders er onder kunnen blijven zetten. Mede dankzij de inzet van haar vrijwilligers gaan ze  er in de komende jaren echt iets heel moois van maken.  

 

Het gaat momenteel om circa 30 kilometer aan gemeentelijke ruiter-en menpaden. Een afstand waar ‘n gemiddelde ruiter of menner ongeveer 2½ à 3 uur over doet om af te leggen.Wanneer ook de routes is de bossen van Staatsbosbeheer worden verbeterd en uitgebreid zal dat het hippisch toerisme zeker ten goede komen.

 

 

 

Stichting Paarden Platform Lelystad

Het PPL is een onafhankelijk samenwerkingsverband van recreatieve buitenruiters, menners, hippische ondernemers en rijverenigingen in Lelystad. Als belangenvertegenwoordiger van alle paardensporters zet het PPL zich actief en constructief in voor een veilig, goed onderhouden en aaneengesloten ruiter/menner routenetwerk in Lelystad.

 

Wil je ook helpen, iets melden of vragen, neem dan contact op via de website of facebook: 

http://paardenplatformlelystad.nl/

https://www.facebook.com/buitenruiterslelystad/

 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa