NVVR Nieuws R&M Prubo TopoGPS Vermeeren Paardenevenementen.nl Hestabv Multiclips

Nieuw beleidsplan voor het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide biedt wellicht mogelijkheden voor Nederlandse en Belgische ruiters en menners.

R&M 23 april 2014

Op dinsdag 22 april werd tijdens een zeer druk bezochte informatieavond het nieuwe beleidsplan en inrichting van het Grenspark in conceptvorm gepresenteerd. Dit plan vormt de komende vijftien jaar het referentiekader voor alle werkzaamheden die binnen het park worden uitgevoerd.

Ruiters en menners hebben al jaren een negatief onderbuik-gevoel over de beperkingen die ze in het schitterende gebied ondervinden. Een oproep van de Belgische menclub De Essense Aanspanning zorgde er voor dat er veel paardensporters in de zaal aanwezig waren.

In het begin van de avond was de spanning voelbaar. Deze werd nog opgevoerd door een presentatie van Staatsbosbeheer. Hierin werd medegedeeld dat Staatsbosbeheer geen nieuwe ruiterpaden meer ging aanleggen en onderhouden. Er werd zelfs gesproken over saneren van bestaande ruiterpaden. De reden hiervan zou liggen in een bezuinigingsoperatie van de Nederlandse overheid.

Na deze teleurstellende mededeling werd door de Stichting Ruiteren & Mennen en de KNHS een helpende hand geboden. Beide willen de organisatie rondom aanleg, beheer, onderhoud en digitalisering van routes op zich nemen, zodat de gebiedseigenaren geen zorgen meer hoeven te hebben. Wel staat hier tegenover dat de huidige routestructuren worden herzien en er betere verbindingen worden aangelegd. Het rijden binnen het gebied wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker. Die verbindingen zorgen er bovendien voor dat recreanten minder snel afwijken van hun route en gaan rijden waar dit ongewenst is. Dit laatste is ook voor gebiedseigenaren erg belangrijk.

Tijdens het borreluurtje nadien werd al snel duidelijk dat de wil er was om elkaar te vinden. Samen sterker uit de strijd komen was het motto.  

Ruiteren & Mennen zal zitting nemen in een werkgroep ruiter-en menpaden om namens en met de lokale paardensporters te werken aan een vernieuwde routestructuur.

Ook wil Ruiteren & Mennen de ongelijkheid van behandeling bespreekbaar maken die er momenteel bestaat in het Grenspark tussen ruiters en menners. Beide groepen zijn immers geen belemmering voor elkaar en kunnen zonder problemen op één pad.

Door de gelijke behandeling kan meteen een vergeten groep in het Grenspark worden gefaciliteerd, namelijk de gehandicapten. Vanuit deze groep komt een steeds grotere vraag naar mogelijkheden om te rijden met zogenaamde huifbedden, welke door twee paarden worden gedragen. Hierdoor kunnen ook gehandicapten op hun eigen wijze genieten van het schitterende gebied. Het zou mooi zijn als het Grenspark hier een voortrekkersrol zou willen vervullen ten aanzien van grensoverschrijdend ruiteren en mennen voor iedereen.
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa