Vermeeren TopoGPS NVVR Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Hestabv Multiclips Prubo

Update België 18 mei 2020: Wat mag nog en wat niet na de Corona-lock-down

België: Update Corona 4 juni 2020

Versoepeling regels en lossere teugel vanaf 8 juni 

Vanaf 8 juni kan de horeca weer open.

Cafés, bars, restaurants zullen open mogen op voorwaarde dat ze een nauwkeurig protocol volgen (maximaal 10 personen aan tafel, de afstand van 1,5 meter moet gerespecteerd worden). Alle zaken kunnen openblijven tot 1 uur 's nachts. Vanaf 8 juni kunnen de kantines en horecazaken bij de clubs dus opnieuw hun deuren openen met respect voor de maatregelen.

 

Vanaf 8 juni kunnen ook sportactiviteiten hervatten, zonder onderscheid. Indoor / outdoor, recreatie / competitie, amateur /professioneel : alles mag weer open, maar opnieuw onder voorwaarden. Alleen contactsporten als voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten contactloos blijven trainen.

Binnen onze hippische sportsector, denken we bij de contactsporten aan horseball en voltige in teamverband.

Vanaf 1 juli zal er ook publiek aanwezig mogen zijn bij sportwedstrijden, waarbij men bij de culturele activiteiten spreekt van maximaal 200 personen. Ook de sportkampen zullen op deze manier georganiseerd kunnen worden.

Vanaf 8 juni mag u uitstapjes in België maken, voor één of meerdere dagen.

Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Schengenzone. Let wel: de landen zelf kunnen nog beslissen of u binnen mag of niet.

 

De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen, geen handen geven. Gebruik je gezond verstand en blijf in de mate van het mogelijke afstand houden, ook binnen de uitgebreide sociale bubbels.

De activiteiten vinden bij voorkeur in buitenlucht plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden

Neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen in de risicogroep.

 

Afstandregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12 jaar.

Je mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.

Deze groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen.

Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. 

 

Bron: PaardenPunt.be

 

 

 

 

 

 


update Corona 18/05: Bevestiging van versoepeling paardrijden.

 

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

·        Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);

·        Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).

·        Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

 

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

 

Daarin zitten dus een aantal belangrijke versoepelingen:

·        Lessen mogen weer.

·        Dat kan, zowel in een buitenpiste, als in een binnenpiste die aan de buitenlucht open is. Dus geen probleem voor overdekte pistes zonder zijwanden, of zelfs binnenpistes met grote poorten die open staan.

·        Er wordt bevestigd dat de paardensport ook onder de “fysieke activiteiten” valt.

·        Je kan ook weer gerust met kleine groepjes buiten. Met drie is nooit een probleem. Het kan met iets meer zijn als er mensen bij zijn die onder hetzelfde dak wonen.

·        Ouders/begeleiders mogen mee naar de les.

·        Er is duidelijkheid dat je het paard ook mag vervoeren om een (buiten)rit te gaan doen. Dat wordt niet meer beperkt tot “als het niet veilig anders kan”. Er staat geen limiet op de afstand, maar je kan dat best beperkt houden. Toeristische activiteiten of uitstappen blijven immers niet toegelaten.

 

Ingevolge het Ministerieel Besluit van 15 mei 2020 worden vanaf 18 mei 2020, naast:

·        Wandelingen en fysieke activiteiten (n.v.d.r. paardrijden is een fysieke activiteit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

·        ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters (n.v.d.r. dat was hiervoor beperkt tot maximaal twee ruiters) 

ook toegestaan:

·        regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

We moeten er ons helaas van bewust zijn dat de strijd tegen het coronavirus nog niet over is. We rekenen op jullie om de richtlijnen te blijven respecteren.

 

Bron: PaardenPunt Vlaanderen

 


R&M update corona-virus 17-04-2020

 

 

 

In het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2020 is een wijziging in het belang van het welzijn van paarden doorgevoerd.

Ritten te paard zijn weer toegestaan. Echter enkel in belang van het welzijn van het paard en met niet meer dan 2 personen. 

 

 

Bron Belgisch Staatsblad 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

R&M update Corona-virus 07-04-2020

Wandelen met paard mag niet meer!

 

Hierbij het gezaamenlijke persbericht Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en LRV

 

Coronavirus: Update FAQ crisiscel:

Wandelen te paard niet meer toegelaten!

 07-04-2020 ·  Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en LRV

Gezamenlijk persbericht vanwege Paardensport Vlaanderen,  Paardenpunt Vlaanderen en de Landelijke Rijverenigingen

Update FAQ crisiscel: Wandelen te paard niet meer toegelaten!

In de laatste update van de FAQ van de crisiscel van 6 april 2020 wordt het maken van een buitenrit met een paard omwille van dierenwelzijn niet opgenomen als toegelaten activiteit. Politiemensen verbaliseren ruiters en menners en leggen geldboetes van  € 250,00 op. Lees de laatste update hier.

Vorige week publiceerden we nog de aangepaste teksten op onze site aangaande wat toegelaten was met paarden in deze crisistijden.  Een tekst waar we nog steeds volledig achterstaan en die mede werd afgetoetst bij verschillende kabinetten en overheidsorganen, die deze visie bevestigden.  Een tekst aangevuld met duidelijke FAQ’s waarbij als eerste prioriteit de volksgezondheid stond, gecombineerd met de aandacht voor het dierenwelzijn.  Bovendien werd in deze tekst rekening gehouden met de bestaande ministeriële besluiten, die onder meer expliciete melding maken van de sluiting van de publieke sportcentra.

Gisterenavond werden echter nieuwe FAQ’s gepubliceerd op de officiële website info-coronavirus.be.  Voor de eerste maal wordt ook onze paardensector expliciet genoemd en resulteert vooral de wens om meer duidelijkheid te verschaffen in nog meer onduidelijkheid en verwarring naar de gemiddelde paardensportliefhebber.

Zoals de teksten in de praktijk worden toegepast, betekent dit immers dat :

  • Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving te paard is niet meer toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt
  • Wandelen met je paard aan de hand is wel toegelaten
  • Je paard vervoeren is toegelaten om ergens in een manege de nodige beweging te geven

Het ministerieel besluit (juridisch bindend) zegt duidelijk dat sportcentra moeten gesloten worden. De nieuwe FAQ laat externe mensen wel toe om met hun paarden op een manege te gaan rijden. Dit is volledig in strijd met het ministerieel besluit en kadert niet in de maatregelen voor de volksgezondheid. Begrijpen wie begrijpen kan?

We wensen iedereen op te roepen om met gezond verstand met deze nieuwe FAQ’s om te gaan. We raden aan om momenteel geen wandelingen te plannen en we raden mensen ook af om hun paard op te laden en zich zo maar naar de manege in de buurt te verplaatsen om te gaan rijden met je paard.   In de club gaan rijden met je eigen paard dat daar gestald staat, kan nog steeds, volgens de eigen regels van de manege. Ondertussen nemen wij verdere acties naar de overheid toe om tot een degelijke verwoording over te gaan, zodat men in deze gecreëerde verwarring terug duidelijkheid kan brengen. Onze eigen tekst van vorige week zou daarvoor een perfecte basis kunnen zijn.  Deze is volledig afgetoetst met alle actoren, beschermt de volksgezondheid en heeft dierenwelzijn volledig geïncorporeerd.

 

We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Onze excuses voor deze verwarring, maar soms begrijpen we het zelf ook niet meer.

 

Bron: https://paardensport.vlaanderen/nl/nieuws/Coronavirus-Update-FAQ-crisiscel-Wandelen-te-paard-niet-meer-toegelaten?fbclid=IwAR0M9Jw3w6FkFRHYwlRVAEYU0N6999gZlRFZsWoD7u2IDhpJD5SlOYJ0ZuE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Het Belgische Agentschap Natuur & Bos verbied recreatief paardrijden in haar gebieden: 

https://www.natuurenbos.be/corona

 

 


 

 

 

Gezien de verstrengde maatregelen die ingaan vanaf 18 maart 12u00 tot en met 5 april, hieronder de regels en aanvullingen met betrekking tot de werking en activiteiten van verenigingen, de clubs en de paardensportbeoefenaars, aldus PaardenPunt Vlaanderen. 

Alle maatregelen zoals reeds voorheen hier gecommuniceerd gelden nu tot en met zondag 5 april. Dit geldt dus ook al bijvoorbeeld voor evenementen, activiteiten, lessen die tijdens het weekend van 4 en 5 april waren gepland.

 

Daarbovenop zijn er sinds 18 maart 12u00 nog extra maatregelen opgelegd. Dit zijn:

 

* Groepsbijeenkomsten (samenscholingen) zijn verboden en enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Elke club moet er alles aan doen om geen groepsbijeenkomsten te hebben. Dat betekent ook bijvoorbeeld het opbergen van al het terrasmeubilair.

 

* Het vervoer van paarden moet beperkt worden. Transport in functie van diergeneeskundige handelingen of vervoer in het kader van het dierenwelzijn (bv. zoals verplaatsing naar een weide …) is toegelaten.

 

* Aan dierenartsen en hoefsmeden wordt eveneens gevraagd om enkel te voorzien in basisbehoeften. Dierenwelzijn blijft in deze aspecten samen met volksgezondheid een prioriteit.

 

* Buitenactiviteiten worden gestimuleerd (wandelen, joggen, fietsen). Daar valt ook paardrijden onder, maar dat doe je met maximaal één gezinslid of één vriend. Geen grotere groepen. Paardrijden kan dus, maar niet als daar extra vervoer van een paard of paarden voor nodig is. Pensionklanten in een manege vallen hieronder.

 

* Clubs kunnen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke club dient maatregelen te nemen, gezien de omvang van het aantal leden of gezien het aantal paarden en de beperkte ruimte zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Er kunnen zo uurregelingen voor de piste opgesteld worden, met een maximum aantal personen per piste per uur. Bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde clubs kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke of mondelinge overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar. Wij vragen dus echt aan alle betrokken partijen om jullie gezond verstand te gebruiken en respect te hebben voor elkaar. Tot slot wensen wij al onze clubs eveneens aan te raden om een nauw en constructief contact te houden met uw stad of gemeente, welke jou eveneens kan bijstaan met raad en daad.

 

In elk geval dient iedereen het algemeen principe van “social distancing en hygiëne” na te leven. Dit is altijd en overal van toepassing.

 

Draag zorg voor elkaar en voor onze paarden en heb begrip voor elkaar en de moeilijke situatie waar we ons nu in begeven. Laten we redelijk zijn en met gezond verstand er samen het beste van maken en hopelijk kunnen we dan snel weer genieten van onze prachtige paardensport. 

 

Bron: PaardenPunt Vlaanderen

 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa