Multiclips TopoGPS Nieuws R&M Vermeeren Prubo Hestabv NVVR Paardenevenementen.nl

Gemeente Putten stelt regels op voor schuilstallen in weilanden

R&M 12 mei 2020

De gemeente Putten heeft sinds kort regels voor het bouwen van een schuilstal. In het westelijk buitengebied is op agrarische gronden een schuilstal buiten het bouwvlak onder voorwaarden toegestaan. 

De gemeente Putten volgt hiermee andere gemeenten die ook schuilstallen als afwijking op de regels voor omgevingsvergunningen toelaten. Putten stelt daarbij de volgende voorwaarden:

  • De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30m2
  • Het perceel waar de schuilstal wordt geplaatst moet minimaal 2 ha aaneengesloten zijn, vrijliggend, niet bereikbaar via eigen grond
  • Aangetoond moet worden dat er binnen een bouwvlak geen schuilstal mogelijk is
  • De schuilstal moet maximaal aan twee zijden een wand hebben
  • De schuilstal moet landschappelijk worden ingepast
  • Plaatsing van de schuilstal is toegestaan aan de rand of in de hoek van een perceel, bij voorkeur aansluitend bij bebouwing of begroeiing
  • Bouwhoogte max 3 meter
  • Vanaf de schuilstal is een 2 m verhard oppervlak toegestaan, aanleg van weg naar schuilstal is niet toegestaan
  • De schuilstal is aantoonbaar noodzakelijk en doelmatig vanwege dierenwelzijn

Bron; Levende haven

 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Petitie wegens sanering ruiterpaden Veluwezoom door Natuurmonumenten
Lees meer >

Natuurmonumenten saneert opnieuw ruiterpaden Nationaal Park Veluwezoom
Lees meer >

Inschrijving Paarden4daagse van start
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2023 Design by Medusa