Prubo Vermeeren Paardenevenementen.nl TopoGPS Multiclips Nieuws R&M Hestabv NVVR

Wat er zoal speelt in Noord- en Zuid-Holland. Een overzicht van onze streekmanager

Amsterdamse WaterleidingDuinen (AWD) 

Het extra pad bij Vogelenzang/Zandvoort vordert langzaam maar gestaag. Al sinds 2019 zijn we met Waternet, de beheerder van de AWD, in overleg over een nieuwe route voor de paarden. Nu is er maar één lang pad van zo’n 14 km dat van de duinen bij Noordvoort tot aan de Zuid-Kennemerduinen loopt. Hierdoor is het niet mogelijk om een rondje te rijden. Allerlei alternatieven zijn besproken en uiteindelijk stond in december een voorlopige route uitgezet in het Naaldenbos! We duimen nu voor de goedkeuring door de inspraakorganen van het AWD.

 

  

het Naaldenbos waar het nieuwe pad komt

 

Boekenroode/Vogelenzangseweg:

Deze drukke 60 km provinciale weg is een probleem voor ruiters omdat het voor enkele stallen en een manege de toegang is tot het AWD alsmede naar de trainings- en wedstrijdlocatie Mariënweide van de Noord-Hollandse Ruitervereniging. Eind december is over de verschillende mogelijke aanpassingen met de Provincie Noord-Holland gesproken. In februari 2021 horen we meer.

 

scooters van twee kanten, fietsers van twee kanten, wandelaars en dan ook nog de paarden

 

Ruiterbewijs-examen. Vanwege de pandemie zijn de examens op de reguliere maneges al enkele keren in 2020 afgelast of overtekend. Eén stal ligt direct aan het AWD en daar is een ruiter- of menbewijs verplicht om een toegangskaart te kunnen kopen. Daarom zijn ruiters zonder zo’n bewijs en hun paarden direct gedupeerd door de examenafgelastingen. Met een vraag naar de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiters (SRR) om een aangepast examen te mogen doen, is een wervingsactie gestart hoe groot dat aantal ruiters is dat nu geen examen kan doen. Binnen twee dagen leverde dat al 15 ruiters op. Begin januari 2021 is nog niet bekend of de SRR een aangepast examen accepteert, waar we denken aan video’s van de praktische verrichtingen (in de buitenbak en in het verkeer) alsmede het theoretisch examen online via webcam.

 

  

het oude ruiterbewijs en het nieuwe 'levenslang' geldige SRR ruiterbewijs 

 

Haarlemmermeer

Actie en overhandiging petitie voor meer en betere ruiter/menpaden in deze polder aan de wethouder loopt vast op non-actie van ambtenaar. Ondanks dat de wethouder de gemeenteraad heeft beloofd de petitie te willen ontvangen is al driemaal tevergeefs gevraagd om een datum. Twee stallen/maneges zijn afgehaakt vanwege te druk en te weinig succes. Er zijn er nog 13 over.

 

 

In Zuid-Holland is het plan voor fase 2 goedgekeurd met € 600.000 subsidie uit de al eerder beschikbaar gestelde miljoenen. Onduidelijk is hoe het staat met de Routebureau-kwestie, waar we ook bij betrokken zijn. Bij navraag bij de Kwartiermaker volgt meestal goed bericht over de diverse paden: aanvragen zijn gedaan door de beheerders, voortgang zou er zijn. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks vorderingen zijn. Overzicht in de diverse gebieden is door Corona vrijwel verdwenen.

 

 

geld is er, maar actie niet

 

Voor het plan voor de nieuwbouwlocatie Valkenburg bij Katwijk op het voormalig vliegkamp is in november ingesproken namens enkele pensionstallen en maneges en de twee ruitergroengroepen (Wassenaar/Voorschoten en Katwijk). Er komen op termijn ruiterpaden en verbindingen met het bestaande netwerk. Het overleg over de verbinding die nu urgent is, rond Quickboysstadion, is mede door Corona stilgevallen. Het al in 2019 gerealiseerde ruiterpaadje langs de Cantineweg en de toestemming om door het hondenuitlaat-gebied te mogen blijven rijden, ook na de herinrichting zijn twee schakels die gelukkig al wel bereikt zijn. Gemeente Katwijk, Staatsbosbeheer en Dunea zouden met elkaar in gesprek gaan om het laatste stukje voor elkaar te krijgen. Voor 1 november jl. zou het enige ruiterpad opgeknapt zijn door SBB met geld van Provincie. Om onduidelijke redenen is dit niet gehaald. De Ruitergroengroep Katwijk loopt leeg qua lokale ruiters. Een elders rijdende enthousiasteling van het eerste uur houdt het nog overeind. 

 

  

Ruitergroengroep Katwijk 

 

Overige acties

De actie van ruiters om de Langevelderslag bij Noordwijk weer open te stellen voor ruiters en menners is helaas uitgelopen op een fiasco. B&W Noordwijk heeft het standpunt van de raad naast zich neergelegd. R&M was zijdelings betrokken bij deze actie.  

Verschillende ruiters/menners hebben korte vragen gesteld over hoe actie te voeren bv in Nootdorp, Rhoon/Barendrecht, Midden-Delfland, Katwijk en Noordwijk. De Ruitergroep Kaag & Braassem is ermee gestopt vanwege uitblijven succes en leegloop van leden.

 

 

Toegankelijkheid stranden:

Enkele menners vroegen helderheid over toegang tot de stranden. Er is een overzicht gemaakt van alle stranden van de Wadden tot de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is soms de enige uitweg voor menners, omdat de ruiterpaden in het kustgebied vaak te mul zijn. Gemeenten zijn de eigenaren en zij bepalen via APV’s of het wel of niet is toegestaan. Zij verstaan soms onder “paarden op het strand toegestaan”, uitsluitend onder de man/vrouw gereden dieren. Dus het was een heel gebel, maar het actuele overzicht staat nu op onze website.

Zie Regels voor het rijden aan de Nederlandse kust

 


 

 

Streekmanager R&M Noord-Holland-zuid en Zuid-Holland
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa