Hestabv Multiclips Vermeeren Prubo TopoGPS Paardenevenementen.nl Nieuws R&M NVVR

Stichting Milieukeur nodigt belangstellenden uit voor deelname hoorzitting ‘Maatlat voor duurzame paardenstallen’

R&M 13 juni 2021 

Stichting Milieukeur (SMK) heeft conceptcriteria opgesteld voor een nieuwe Maatlat voor duurzame paardenstallen en organiseert daarvoor op 14 juli a.s. een openbare hoorzitting. Wij vragen belangstellenden om hun reactie te geven op deze conceptcriteria.

 

De inbreng van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen bij de vaststelling van het certificatieschema door het College van Deskundigen Dierlijk. Dit SMK College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en besluitvorming van certificatieschema’s voor duurzamere producten en diensten in dierlijke sectoren.

 

Thema’s                               

Om dit keurmerk van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te behalen moet bedrijfsmatige paardenhouderij voldoen aan de criteria die voor het dierverblijf zijn opgesteld. Dit kan gaan om individuele binnenhuisvesting, maar ook om groepshuisvesting binnen en buiten.

 

De conceptcriteria voor paardenstallen bestaan uit keuzemaatregelen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

 

Aanmelding hoorzitting

Tijdens de openbare hoorzitting kunnen belangstellenden vragen stellen en opmerkingen inbrengen over de conceptcriteria van het certificatieschema.

De hoorzitting vindt plaats op: Woensdag 14 juli 2021, van 14:00 tot 17:00 uur  

Digitale bijeenkomst via Zoom 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het antwoordformulier. Hierop kunt u ook aangeven dat u niet aanwezig bent, en alleen de conceptcriteria wilt ontvangen. U kunt dan schriftelijk reageren. Wilt u zich vóór 5 juli aanmelden, dan worden de concept criteria voor de bijeenkomst verstuurd.

 

Neem voor vragen contact op met SMK, 070 358 63 00, smk@smk.nl.

Lees ook het nieuwbericht over de ontwikkeling van deze Maatlat.

 

Begeleidingscommissie

Voor de Maatlat duurzamere paardenstallen nemen experts deel die werken als dierenarts, stalinrichter, ondernemer, ruimtelijke ordeningsadviseur en bij sectorpartijen (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, LTO-vakgroep paardenhouderij), maatschappelijke organisaties (de Dierenbescherming), overheid, certificatie-instelling en het keurmerk Paard en Welzijn.

Deze begeleidingscommissie adviseert het College van Deskundigen over de mogelijke verduurzamingsmaatregelen.

 

Ontwikkeling Maatlat duurzame paardenstallen

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij werd op verzoek van het ministerie van Landbouw natuur en Voedselkwaliteit uitgebreid voor paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk liet zich adviseren door diverse onderzoekers en experts. Een begeleidingscommissie van stakeholders heeft op uitnodiging van het College advies gegeven over een eerste criteriaversie. Op basis daarvan is een hoorzittingsversie vastgesteld door het College.

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om integraal duurzame stallen te stimuleren. Doel van dit instrument:

Een overzicht bieden van verduurzamingsmaatregelen die in paardenstallen kunnen worden toegepast.

 

Investeringen in nieuw- of verbouw van duurzame paardenstallen kunnen door de overheid fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt door een koppeling met de MIA en Vamil regeling.

 

 

 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa