Paardenevenementen.nl TopoGPS Multiclips Prubo NVVR Nieuws R&M Vermeeren Hestabv

Gemeente Lochem is voornemens zandwegen bij 'Stelkamsveld' af te sluiten

R&M 30-10-2021

 

De gemeente Lochem beslist binnenkort over een verkeersbesluit om een aantal bij ruiters en menners populaire zandwegen in en rondom het natuurgebied Stelkampsveld te sluiten voor gemotoriseerd verkeer middels o.a. slagbomen. Het gaat om en gedeelte van de Enteldijk, Maandagsdijk, Bosheurneweg en Muldersweg te Barchem.

Wandelaars, fietsers e.d. blijven welkom en ook voor ruiters zijn die slagbomen waarschijnlijk geen probleem. Die kunnen er waarschijnlijk wel omheen, desnoods via het fietspad.

Maar voor menners die er lekker met de menwagen op uit willen vormen dergelijke slagbomen een onneembare hindernis. 

Baal jij er ook zo van dat die zandwegen straks niet meer toegankelijk zijn, zou je dan ook formeel bezwaar willen aantekenen?

 

 

De afsluiting betreft de van X voorziene (zand-)wegen. Voor een goed overzicht raadpleeg de R&M- routeplanner

 

 

Je kunt daarvoor een zienswijze indienen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem. Let op je hebt nog maar12 dagen tijd om te reageren.

Beargumenteer je zienswijze in eigen bewoordingen, of gebruik de voorbeeldbrief die hieronder weergegeven staat.

Schriftelijk zienswijze stuur je aan : Postbus 17, 7240 AA Lochem

Digitaal je zienswijze indienen kan ook via Digid Lochem: https://digid.nl/inloggen 

 

Klik hier voor officiële bekendmaking van de Gemeente Lochem.


  

"Zienswijze

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lochem

Hanzeweg 8

7241 CR Lochem 

  

(plaats),(datum)

 

Betreft: Voornemen verkeersbesluit afsluiting wegen "Stelkampsveld" gemeente Lochem

zaaknummer 2021-216029

 

(datum en plaats)

 

Geacht college,

 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het besluit van het gemeentebestuur van Lochem om alle openbare zandweg in het Stelkampsveld middels slagbomen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Het verleden heeft laten zien dat het onttrekken van paden en wegen aan het openbare verkeer, direct leidt tot uitsluitingen of op zijn minst beperkingen voor recreatiegroepen zoals de ruiters en menners.

Dit is een slechte zaak omdat de uitrijmogelijkheden voor met name menners hierdoor ernstig beperkt worden. De menners worden hierdoor verwezen naar de verharde wegen waar ook veel landbouw- en vrachtverkeer aanwezig is en hard wordt gereden. Voor paarden veelal een onwenselijke situatie die zeker niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

 

Het gebruik van slagbomen zal overigens niet bijdragen aan het weren/buitensluiten van crossmotoren. Dit is inmiddels aangetoond in vele natuurgebieden, waar ondanks allerlei maatregelen en afsluitingen motorcrossers toch de gebieden blijven gebruiken. Motorcrossers zijn niet buiten te sluiten, hoe goed gebiedsbeheerders overal in Nederland hun best ook doen om dat wel te bereiken. Om recreanten als menners buiten te sluiten wegens het wangedrag van crossmotoren is de omgekeerde wereld en het leidt tot nul resultaat.

 

Enkel handhaving kan motorcrossers stoppen. 

 

Hierbij mijn verzoek om uw besluit te heroverwegen.

 

Hoogachtend,

 

(handtekening)

(naam, adres)

 

Bijlagen: [indien van toepassing]"


 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Oproep tot herstel historisch ommetje te Rijsbergen voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners
Lees meer >

Uitnodiging ruiteravond Noord-Hollands Duinreservaat 1 juni
Lees meer >

Stichting Schoorlse Bos moet Blijven luidt de Noodklok!!
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2023 Design by Medusa