Prubo Multiclips NVVR Vermeeren Nieuws R&M Hestabv Paardenevenementen.nl TopoGPS

Uitrol hippisch route-en knooppuntennetwerk Veluwe vordert gestaag

De oude (ronde) en nieuwe vierkante palen met diamantkop.  

 

R&M 9 nnovember 2021 

Routebureau Veluwe

Het Routebureau Veluwe werkt aan het plaatsen van een Veluwebreed route- en knooppuntennetwerk over bestaande paardenpaden. In opdracht van 21 Veluwse gemeenten werkt het routebureau samen met o.a. provincie, terreinbeheerorganisaties en vrijwilligers om dit netwerk te realiseren.

 

Uitrol nieuw netwerk

De uitrol van het netwerk vordert gestaag en is al gerealiseerd in de gemeenten Vierhouten, Elspeet, Nunspeet, Ermelo en Apeldoorn. Het nieuwe netwerk is in het veld herkenbaar aan de vierkante palen met diamantkop en met wit/bordeaux gekleurde bordjes voor de markeringen.

Omdat er veel afstemming en overleg tussen gemeenten en terreineigenaren moet plaatsvinden voordat de markeringspalen geplaatst kunnen worden zal het nieuwe netwerk niet op korte termijn volledig bruikbaar zijn. Het netwerk wordt steeds in delen uitgerold als ook de financiering ingevuld is voor de volgende plaatsingen.

 

Vragen aan R&M over oude en nieuwe markeringen naast elkaar 

Ruiteren en Mennen krijgt veelvuldig vragen over de knoopunten in het veld en die op haar digitale routeplanner. 

Digitale sites worden zo veel mogelijk bijgewerkt aan de actuele situatie. Maar er kan een doorlooptijd ontstaan tussen plaatsen van markeringen en het opleveren van het netwerk. Pas na opleveringen kunnen sites aangepast worden. 

In het veld kunnen dan tijdelijk nog oude markeringen (veelal op ronde palen) en nieuwe (vierkant met diamantkop) naast elkaar bestaan die verschillende nummeringen en verwijzingen dragen.

Deze situatie kan soms nog wel even blijven bestaan en kan ook tot verwarring leiden. 

Veelal zal snel na oplevering van het deel van het netwerk ook de site van Ruiterenenmennen.nl aangepast worden.

Na oplevering van het nieuwe netwerk worden de oude palen met markeringen verwijderd en is het netwerk eenduidig voor de gebruiker. Er zijn nog geen papieren kaarten van dit nieuwe netwerk beschikbaar.

 

Bron: R&M
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa