TopoGPS Vermeeren Paardenevenementen.nl Nieuws R&M Hestabv NVVR Prubo Multiclips

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe

 

 

Paarden4daagse Epe moet stoppen vanwege natuur regelgeving

 

Na 32 jaar en 29 edities zal de Eper Paarden4daagse in 2025 niet meer georganiseerd worden.

In juni 2024 zal de laatste editie plaatsvinden.

De belangrijkste reden is het provinciale "Recreatiezoneringsplan", waardoor evenementen tijdens het broedseizoen niet meer welkom zijn in de natuurgebieden rondom Epe.

"We hebben vele opties overwogen en hebben hier zo veel mogelijk organisaties en instanties bij betrokken, waaronder de Gemeente Epe en de Provincie Gelderland. Iedereen benadrukt wat een mooi evenement de Eper Paarden4daagse is en biedt aan om mee te denken over oplossingen. Maar het enige waar feitelijk over meegedacht kan worden, is een andere locatie of een ander tijdstip.", aldus Peter Kats, voorzitter van de stichting Paardenvierdaagse Epe.

Wat betreft een andere locatie, zal geen ruiter of menner geïnteresseerd zijn in paardrijden door het geasfalteerde buitengebied van Epe.

De Eper Paarden4daagse dankt juist haar populariteit aan de routes door de prachtige natuur. De recreatiezonering bestempelt alle natuur bij Epe als zeer kwetsbaar gebied (zone C en D), met uitzondering van een postzegeltje bij de Schaapskooi. En zelfs daar werd dit jaar al de toegang geweigerd.

Zie https://www.paarden4daagse.nl/uittreksel-recreatiezoneringsplan.html

 

Broedseizoen

Wat betreft een ander tijdstip, zou het evenement moeten verplaatsen naar een periode buiten het broedseizoen. Vóór 15 maart zal het nog veel te koud zijn en zullen slechts weinigen hun paard of pony gedurende de winterperiode in goede trainingsconditie hebben kunnen houden.

Vanaf oktober zijn de campings dicht en wordt het sowieso te koud om te kamperen. Uit een enquête onder de deelnemers blijkt de animo voor september weliswaar het grootst, maar geeft men voor deze periode ook diverse kanttekeningen, zoals vereiste stalling voor het paard, in plaats van een weitje, wat rondom Epe al zeer schaars is. Bovendien is er in september jaarlijks al een vierdaagse in Drenthe, waar veel van de "Eper" deelnemers ook aan meedoen. Zij zullen moeten kiezen.

Het is daardoor wel duidelijk dat het aantal te verwachten deelnemers behoorlijk lager zal uitvallen. "We zullen dan niet meer in staat zijn om het evenement op een wijze te organiseren, inclusief de diverse faciliteiten en nevenactiviteiten, waarvan wij vinden dat die er minimaal bij horen. Daarom rest ons niets anders dan te stoppen in Epe.", concludeerde het voltallige bestuur unaniem.

 

Van lokaal naar internationaal evenement

De Eper Paarden4daagse is voor het eerst verreden in 1993, toen nog als "Avondvierdaagse voor ruiters en menners" onder de vlag van Rij- en menvereniging De Vrije Teugel. Trots reden de 27 ruiters en 15 menners de laatste avond hun intocht door het centrum van Epe. Toen was al duidelijk: dit moest een vervolg krijgen!

De ruimte rond de manege werd al snel te krap. Daarom werd vanaf de vijfde editie gebruik gemaakt van het startterrein aan de Officiersweg, waar nu nog steeds het centrale evenemententerrein is. Deelnemers komen uit heel Nederland en zelfs uit België en Duitsland, om in Epe hun paardenvakantie te vieren en van de prachtige routes te genieten.

Om filevorming op de routes te voorkomen door de gestaag toenemende deelname, werden de start- en finishtijden steeds verder opgerekt. Daardoor was geen sprake meer van een avondvierdaagse en werd het evenement omgedoopt tot Eper Paarden4daagse.

In 2001 kon het evenement voor het eerst niet doorgaan vanwege de MKZ-crisis en de daarbij afgekondigde vervoersverboden voor even- en onevenhoevigen, dus ook voor paarden.

De organisatie is in 2010 ondergebracht in een stichting en er zijn diverse nevenactiviteiten toegevoegd. Enerzijds om de vakantievierende deelnemers te vermaken met clinics, shows en workshops. Anderzijds om meer binding met Epenaren te krijgen, zoals de kindermiddag met ponyrijden en de ouderenmiddag met een huifwagen en een accordeonist. Dit alles met ondersteuning door cliënten van De Passerel.

Om het evenement beheersbaar te houden en om een te grote drukte op de routes te voorkomen, is toen door de organisatie ook een definitieve limiet van maximaal 500 deelnemers ingesteld.

Steeds meer deelnemers grijpen de intocht aan om ludiek gekleed of met authentiek gerij door het dorp te rijden, waar tienduizenden bezoekers van genieten. De intocht wordt daarmee bijna een evenement op zichzelf.

 

De 25e editie in 2018 werd groots gevierd met een grandioze openingsshow en als hoogtepunt gaf zelfs het Staldepartement van Het Koninklijk Huis tijdens de intocht acte de présance met prachtige Koninklijke koetsen.

In 2020 en 2021 golden de lockdown-regels vanwege de Corona-pandemie, en ondanks de daarna flink gestegen kosten, weerhield dat de organisatie er niet van om het evenement in 2022 weer neer te zetten zoals iedereen gewend was: een uniek evenement dat nergens ter wereld voor komt, alleen in Epe!

 

De laatste editie

De komende editie van 4 t/m 7 juni zal dus de laatste Paarden4daagse in Epe zijn. De laatste intocht door het centrum van Epe zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni vanaf 19:00 uur. De voorbereidingen zijn in volle gang om ook van deze laatste editie een groot succes te maken.

Alle informatie over de Eper Paarden4daagse is te vinden op www.paarden4daagse.nl. Daar zal binnenkort ook het volledige programma gepubliceerd worden.

Wie deze laatste editie nog graag mee wil doen, kan zich nog snel via de website inschrijven.

De inschrijving sluit definitief op 1 mei a.s.

 

Bron: Persbericht Stichting paardenvierdaagse Epe
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa