NVVR Paardenevenementen.nl Vermeeren Nieuws R&M Multiclips Prubo Hestabv TopoGPS

Maatregelen voor paardenhouders als gevolg van Volgelgriep Hekendorp

R&M 17 november 2014

Zondag is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

Sinds gisterenochtend 11.30 uur is een standstill van maximaal 72 uur afgekondigd. Paarden in Nederland mogen vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn, daarbij geldt wel het volgende:

- Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel         pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen.
  De “eigenverklaring” dient u zelf in te vullen.

- Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op   het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur.

Er is een zone ingesteld van 10 km rondom het bedrijf in Hekendorp, waarvoor extra maatregelen gelden. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel voor 30 dagen. In dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven.

De maatregelen gelden in dit gebied ook voor gemengde bedrijven met pluimvee, voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in deze zone geldt een bezoekersregeling en dienen zij extra hygiënemaatregelen te nemen.

Bent u momenteel op pad met uw paard(en), heeft u voornoemde verklaring niet bij en wordt u aangehouden door de NVWA dan kunt u aangeven dat u niet eerder op de hoogte was van de maatregelen en dat u wellicht vertrokken bent voordat de standstill van kracht was. Geef daarbij aan indien van toepassing dat u thuis geen commercieel pluimveebedrijf heeft of niet daarmee in contact geweest bent.

Vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied:

Vervoer is verboden en alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en te vinden in bijlage 9 op bladzijde 191 en verder.

http://www.nvpluimveehouders.nl/images/pdf/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-2-0-september-2013.pdf

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Bron; Rijksoverheid 
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa