Paardenevenementen.nl NVVR Multiclips Nieuws R&M Hestabv TopoGPS Prubo Vermeeren

Update maatregelen voor paarden als gevolg van de vogelgriep!

R&M 1 december 2014

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit heeft ook weer gevolgen voor het houden en vervoeren van paarden.

Het landelijk vervoersverbod voor pluimvee van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgebakende zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen die eerder zijn afgekondigd, blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Vier regio’s om verspreiding te voorkomen

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Hygiëne maatregelen van groot belang

De maatregelen blijven er op gericht het aantal contacten tussen pluimvee en gemengde bedrijven (door bijvoorbeeld vervoersmiddelen of personen) zo veel mogelijk te beperken. Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk.

Paardenhouderij

Er is een uitvoering maatregelenpakket afgekondigd door staatssecretaris Dijksma. Voor de paardenhouderij betekent dit het volgende:

- Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet langer nodig.

- Buiten de 10 km gebieden is het vervoer van paarden van een gemengd bedrijf met pluimvee toegestaan onder voorwaarden, nl. rechtstreeks naar een ander bedrijf. Let op: vervoer naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden.

- Het vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte is niet toegestaan. Het vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden) door bedrijven met commercieel gehouden gevogelte is toegestaan, hierbij dient het hygiëne protocol gehanteerd te worden.

- Binnen de 10 km gebieden is het vervoer van paarden van een gemengd bedrijf met pluimvee naar een ander bedrijf met pluimvee verboden. Vervoer van paarden vanaf een bedrijf met commercieel pluimvee rechtstreeks naar een bedrijf niet zijnde een commerciële vogelhouder is toegestaan.

- Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte waarbij een uitzondering geldt voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte.

- De mest van andere commercieel gehouden dieren (bijvoorbeeld paarden) mag vervoerd worden waarbij het hygiëne protocol gehanteerd dient te worden.

Bron; Rijksoverheid
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa