TopoGPS Achterhoek Bas4Cars Hestabv De Groote Heide Nieuws R&M

Meldpunt voor incidenten met grote grazers in begrazingsgebieden!

Beste ruiters, menners en mede natuur-recreanten,

Zoals u ongetwijfeld weet worden steeds meer natuurgebieden opgedeeld in afgerasterde begrazingsgebieden ten behoeve van grote grazers.

 

R&M maakt zich al enige tijd ernstig zorgen over de nadelige gevolgen voor recreatie in natuurgebieden, als men gevaarlijke dieren inzet voor begrazing.    

Het zijn vaak mooie dieren, maar toch blijkt dat veel recreanten uit angst voor de grote grazers, wegblijven uit deze begrazingsgebieden. In toenemende mate horen we bovendien over incidenten of ongevallen waarbij recreanten worden belaagd door agressieve grazers.

 

Doordat mensen deze incidenten vaak niet melden bij overheden en/of gebiedseigenaren, zijn er weinig of geen cijfers bekend. Slechts wanneer recreanten fysieke of materiele schade oplopen, komen hun klachten “soms”  bij de gebiedseigenaren terecht.

 

Daar veel wandelaars, fietsers, mountainbikers en recreatieve ruiters en menners in de regel niet bij een vereniging, bond of unie zijn aangesloten, komen klachten over grazers ook daar niet terecht.

Om die reden wilt R&M samen met belangenbehartigers van de wandelaars en fietsers een onderzoek doen naar het aantal incidenten met grazers tijdens het wandelen, fietsen, ruiteren of mennen in natuurgebieden.

 

De vraag aan u is dan ook, om deze kleine enquête met zoveel mogelijk natuurminnende ruiters, menners, wandelaars, fietsers, mtb-ers, geo-cachers, struinende opa’s, oma’s, rustzoekers, fotograven enz. te delen.

Hierdoor krijgen we inzicht over het aantal en de aard van de incidenten, zodat we eventueel in overleg kunnen met gebiedsbeheerders.

 

Dus heeft u :  

  1.  angst voor de grazers in natuurgebieden en durft u daardoor uw favoriete natuurgebied niet meer in?
  2.  of een bekende wellicht een incident meegemaakt met een grazer?

 

Stel ons a.u.b. op de hoogte.

Laat uw ervaringen weten via info@ruiterenenmennen.nl of het contactformulier op ruiterenenmennen.nl

Of stuur een briefje naar Ruiteren & Mennen, Postadres; Ontginningsweg 3, 5985ND Grashoek

 

Vermeldt s.v.p. wat u in het gebied aan het doen was (paardrijden, wandelen met de kinderen, fotograferen e.d.), naam, plaats en de datum van het incident en de gevolgen die het voor u heeft gehad.

 

Alvast dank voor uw reactie.                                                                                                                                         Nieuws

Alle nieuwsitems

Nat. Park Hoge Kempen laat weten dat het traject tussen 83 en 94 tijdelijk is afgesloten
Lees meer >

Stichting Milieukeur nodigt belangstellenden uit voor deelname hoorzitting ‘Maatlat voor duurzame paardenstallen’
Lees meer >

Knooppuntroutes onderscheidend op de routeplanner. De Kempen nemen de aftrap.
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2021 Design by Medusa