NVVR Nieuws R&M Hestabv Vermeeren Multiclips TopoGPS Prubo Paardenevenementen.nl

De visie van Ruiteren & Mennen

Dit document is opgesteld om aan belanghebbenden en geïnteresseerden onomwonden en duidelijk te laten zien waar Ruiteren & Mennen voor staat.

Bovendien is deze visie een leidraad voor al onze medewerkers, om in het veld duidelijk en met gelijke uitgangspunten het gedachtengoed van Ruiteren & Mennen uit te dragen.

 

Ruiteren & Mennen;

 

 1. Wil als belangenbehartiger er zijn voor “alle” ruiters- en menners of deze nu op of achter een paard hun hobby uitoefenen.
 2. Zet zich in voor het omgaan met paarden op een diervriendelijke manier. Dit geldt voor zowel huisvesting als het omgaan met paarden. 
 3. Is van mening dat paardensport waarbij het belang van de rijder ten koste gaat van het plezier en welzijn van het paard ongewenst is. 
 4. Ziet het paardrijden met GPS-navigatie als een uitdaging voor de toekomst en wil hier vol op inzetten met haar digitale routeplanner en deze blijven vernieuwen.
 5. Biedt ruiters en menners een gratis grensoverschrijdende routestructuur aan voor het digitaal plannen en rijden van geschikte routes. Routes houden immers niet op bij een gebied, streek, gemeente, provincie of landsgrens.
 6. Is van mening dat iedereen moet kunnen beschikken over relevante kennis en kunde over alles wat met het recreatief ruiteren en mennen van doen heeft. Dit gebeurt in de vorm van een gratis kennisbank/vraagbaak op de website welke voor iedereen beschikbaar is.
 7. Is groot voorstander en pleitbezorger van uniforme hippische routemarkering in Nederland, België en Duitsland.
 8. Staat voor paardrijden voor iedereen, dus ook voor gehandicapten welke gebruik maken van o.a. huifbedden. R&M wil dat zo veel mogelijk hippische routestructuren geschikt zijn voor ruiters en menners. Hierdoor zijn de paden ook bruikbaar voor speciaal gehandicapten-vervoer.
 9. Zet zich in voor het inrichten van kwalitatief hoogstaande routestructuren op basis van knooppunten als aanvulling op het rijden met GPS. De routestructuren dienen tweezijdig zijn te rijden en geschikt zijn voor zowel ruiters en menners.
 10. Is voor het selectief aanleggen van hoogwaardige hippische routestructuren. Paardrijders hebben een sterke voorkeur voor het rijden in natuurgebieden en minder in stedelijk gebied. De aandacht moet nadrukkelijk gelegd worden bij gebiedsbeheerders die gebieden ruimhartiger open moeten stellen voor paardrijders. Vervolgens moeten de verschillende natuurgebieden met elkaar worden verbonden via veilige trajecten door een aantrekkelijk en rustig buitengebied. 
 11. Streeft naar vrij en gratis toegankelijke hippische routestructuren. Niet alleen voor lokale paardrijders van groot belang, maar ook voor het hippische toerisme (lees economie). Vrij toegankelijke routes hebben een sterke meerwaarde voor het promoten van een gebied, waardoor ook meer ondernemers zich gaan richten op het hippisch toerisme.
 12. Is er ook voor ondernemers welke gerelateerd zijn aan het recreatief paardrijden met een accommodatie die geschikt is voor een kort of langdurig verblijf van paardrijders.
 13. Is voor een gelijke behandeling van alle recreatieve gebruikersgroepen in natuurgebieden en is tegenstander van het laten betalen van één specifieke gebruikersgroepen voor toegang tot natuurgebieden.
 14. Verzet zich tegen de chaos van verschillende toegangsbewijzen, passen etc. voor paardrijders die inmiddels hun intrede hebben gedaan. Hierdoor is en wordt paardrijden door gebieden van verschillende eigenaren niet alleen demotiverend en onmogelijk, maar werkt ook als een rem op het toerisme.
 15. Verzet zich tegen gebiedsbeheerders welke willekeurig en ongefundeerd van paardrijders een financiële bijdrage vragen, met als pressiemiddel het sluiten van ruiter-en menpaden.
 16. Is bereidt om mee te denken met gebiedsbeheerders over kostenbeheersing voor aanleg en onderhoud van hippische routestructuren. Het inzetten van vrijwilligers heeft hierin de voorkeur.
 17. Zet zich in voor het opzetten van een gezamenlijk landelijk routefonds, specifiek voor aanleg, beheer, onderhoud en openstellen van hippische routestructuren in natuurgebieden. Uit dit landelijk fonds kunnen gebiedsbeheerders die voldoen aan gestelde voorwaarden geldelijke ondersteuning ontvangen
 18. Is sterk pleitbezorger voor de invoering van een eerlijke verdeelsleutel van het aantal meters route per gebruikersgroep en per hectare natuurgebied. Deze verdeelsleutel dient bovendien te worden gehanteerd bij overdracht van natuurgebieden vanuit overheden naar gebiedsbeheerders.
 19. Is tegen het invoeren van een “verplicht” ruiter-en menbewijs omdat hierdoor louter schijnveiligheid wordt gewekt. Veiligheid wordt bepaald door de combinatie rijder en paard, welke in de praktijk regelmatig wisselt. Het opleidingsniveau van het paard is immers van het grootste belang en wordt door een “verplicht” rijvaardigheidsbewijs niet beïnvloed. Neemt niet weg dat R&M een voorstander is van opleidingen welke de rijvaardigheid in zijn algemeenheid verbeteren.

 

 

Bestuur Ruiteren & MennenNieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa