Hestabv Nieuws R&M NVVR Multiclips Paardenevenementen.nl TopoGPS Prubo Vermeeren

Waarom ruiterenenmennen.nl

Het ruiteren en mennen is door de eeuwen heen in ons landschap een natuurlijk en vertrouwd beeld. Het paard was immers eeuwenlang het enige vervoersmiddel over land en onmisbaar als strijdros en arbeidskracht op veel terreinen. Nadat paard als werk-en legerpaard werd afgedankt, ontstonden de eerste rijverenigingen. Deze richtte zich echter steeds meer op de sport en hebben onvoldoende aandacht weten te besteden aan het belang van het recreatief ruiteren en mennen in de natuur. De natuur is uiteindelijk toch de omgeving bij uitstek waarin het paard zich thuis voelt en behoort.

 

 

Ten opzichte van de wandelaars en fietsers zijn natuurruiters- en menners als derde intensieve gebruiker van het buitengebied,  op grote achterstand geraakt. Vreemd omdat de natuurbeleving van geen enkele recreant in het buitengebied zo groot is als van de ruiter. Wie kan het zich immers veroorloven om zich te laten rijden en daardoor volop de kans hebben om te genieten van flora en fauna.

Ruiters en menners hebben in natuurgebieden nog een belangrijk voordeel in vergelijking met andere recreanten. Dieren in het wild worden immers niet gestoord door een paard, zelfs als er een mens op of achter zit. Dat komt omdat paarden vluchtdieren zijn en geen gevaar met zich mee brengen. Daarnaast verhult de sterke paardengeur de menselijke aanwezigheid, waardoor het wild niet op de vlucht slaat.

 

Toch zijn we in een situatie beland waarbij de paarden op veel plaatsen bewust worden verbannen of de aanwezigheid van paarden sterk wordt ontmoedigd.

Die ontmoediging zet zich voort in een beleid waarin pasjes, dagkaarten, sleutels voor slagbomen etc. al of niet betaald, een onaanvaardbare drempel opwerpen voor ruiters en menners in een gebied.

 

Ondernemers in de toeristische sector worden hierdoor ook ernstig beperkt in hun mogelijkheden.

Voor wandelaars en fietsers worden gebieden ruimhartig opengesteld, terwijl ze in veel gevallen gesloten blijven of maar beperkt worden opgesteld voor ruiters en menners.

Sterker nog, op dit moment wordt er zelfs nagedacht om de recreatieve ruiter als enige groep recreanten te laten betalen voor het gebruik en onderhouden van ruiterpaden.

Het paard als willekeurige melkkoe gebruiken, onder het mom van hoge onderhoudskosten vinden wij onaanvaardbaar. Veel ruiter-en menpaden worden aangelegd, geïnspecteerd en zelfs onderhouden door de gebruikersgroepen zelf, met financiële steun van gemeenten en subsidies. Dus veelal niet op kosten van de gebiedseigenaren. 

 

Ruiters -en menners zijn nauwelijks georganiseerd en kunnen daardoor als groep onvoldoende worden vertegenwoordigd. Een beperkt deel van hen is lid van een westrijdbond of anderszins georganiseerd. Veelal organisaties die een grote diversiteit aan belangen en partijen vertegenwoordigen. Hierdoor ontbreekt de specifieke aandacht voor een bepaalde groep. Hiervoor willen wij ons samen met u inzetten.

 

Er zijn nauwelijks organisaties die aandacht hebben voor een overkoepelende (inter)nationale samenhang betreffende routes, routemarkering en belangenbehartiging.

Routes houden immers niet op bij een plaats, streek, provincie of landsgrens. Dus ook hier proberen wij het verschil te maken.

 

Goede faciliteiten zijn niet alleen voor de ruiter en menner van belang.

Onderzoek toont aan dat vrije toegang en goede ruiter-en menroutes, een positieve impuls kunnen geven aan het lokale toerisme en de economie.

Een reden temeer om ook de belanghebbende ondernemers volop te betrekken.

 

 

 

Daarom is ruiterenenmennen.nl er.

 



Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >



Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa