Hestabv Prubo NVVR Vermeeren Nieuws R&M Multiclips Paardenevenementen.nl TopoGPS

Over koningswegen door Landgoed Hagenau Laag-Soeren 21 km.

 

 

DE KONINGSWEGEN EN LANDGOED HAGENAU

Door Koning Stadhouder Willem III van Oranje werden van 1679 tot 1684 de bekende koningswegen aangelegd. Veelal lijnrechte jachtwegen, die dwars door de bossen en heiden van de Veluwe Iiepen. Ze vormden de verbinding tussen de verschillende jachtsloten van de Koning-stadhouder.

Willem III hield van de jacht en pakte het groots aan. Dat blijkt uit de door hem gestichte paleizen en parken, maar ook uit de wijze waarop hij de hele Veluwe benutte voor zijn ‘parforcejachten’. Bij deze vorm van jacht werd het wild over lange afstanden door een meute jachthonden opgejaagd terwijl her en der in het gebied geposteerde jagersknechten met aangelijnde honden het wild zoveel mogelijk in een bepaald parcours trachtte te leiden. Het aldus ‘geforceerde’ wild werd door de jagende heren te paard vaak met grote snelheid gevolgd, totdat het zijn vlucht opgaf en het door de opperjagermeester of een van zijn gasten de genadestoot kreeg toegediend. De Koningswegen op de Veluwe zijn door Willem III voor deze vorm van jacht aangelegd. De wegen waren kaarsrecht en liepen van jachthuis naar jachthuis; ze waren 10 tot 18 meter breed. Er waren 7 wegen van 20 tot 30 km en een aantal kortere.

Zo liep een koningsweg van Dieren naar jachthuis de Ginkel bij Ede, door de Onzalige Bossen en de zandverstuivingen bij de tegenwoordige Kop Koningsweg, langs Jacobsput en verder, achter Schaarsbergen langs.

Onderdeel van de Koningsweg van Dieren naar Ede zijn de de Carolinaberg en de Prins Willemberg die door Koning Willem IV en zijn echtgenote Anna van Hannover kunstmatige werden aangelegd. De Koningswegen zijn nog duidelijk herkenbaar.

Landgoed Hagenau is aanvankelijk een Bos- en Heidebezit tussen Middachten en Dieren. De heer Marinus Eliza Havelaar, koopman uit Rotterdam, kocht deze percelen bos en heide in 1846 uit de boedel van de erven Bouricius en noemde zijn bosbezit Hagenau. Hij had in Hagenau in Duitsland, bosbouw gestudeerd. Het bezit was geen aaneengesloten gebied en er was ook geen landhuis, er was alleen een jachthuis/boswachterwoning ‘Hagenau’. Toch spreekt iedereen van het ‘Landgoed Hagenau’. Onder landgoed Hagenau vallen o.a. de Prinses Carolinaberg, Dierensche Plantage, Koningskamp en de uitspanning de Carolinahoeve.

 

  

 

DE RHEDER- EN WORTHRHEDERHEIDE

De Rheder- en Worthrhederheide is gelegen in het centrale deel van het Nationaal park Veluwezoom. Het omvat heide, bos en stuifzand en omvat in totaal circa 850 ha. Het hoogste punt van de Veluwe, Signaal Imbosch van 110 m hoogte, ligt hier.

 

Het gebied is eeuwenlang in gemeenschappelijk bezit geweest van de dorpsgemeenschap. Inwoners konden er niet alleen vee laten grazen maar hadden ook het recht om zand, grond, leem of plaggen uit het gebied te halen. Door het intensieve gebruik ontstonden er zandverstuivingen. In de late middeleeuwen zijn de marken Rheden en Worthrheden ontstaan om de negatieve invloed van de mens op de natuur te beperken. Vanaf 1850 mocht er 's zomers geen vee meer grazen en de houtkap in het bos werd aan strenge regels gebonden. 

 

 

LANDGOED LAAG-SOEREN AAN DE SCHAAPSALLEE 

In 1869 opende Jut van Breukelerwaard (1766-1874) het badhuis 'Bethesda' in Laag-Soeren. In het badhuis paste men de geneeswijze van koudwaterbehandeling toe. In eerste instantie voor min- en onvermogenden maar later voor de elite. In 1936 heropende het badhuis - na eerdere openbare verkoop - onder de naam 'Geneeskundige Bad-inrichting en Kuuroord Laag-Soeren'.

 

De eerste jaren van de oorlog bleef het kuuroord vooral voor reumapatiënten in gebruik. In juli 1942 werd de bad-inrichting gevorderd en in gebruik genomen als SS-Erholungsheim, voor soldaten die aan het Oostfront gewond waren geraakt. In het herstellingsoord werden onder meer Nederlandse en Belgische vrijwilligers van de Waffen-SS verpleegd. Na de bevrijding in april 1945 betrok de 95 Company Pioneer Corps het gebouw. De Britse soldaten van deze eenheid werkten in een groot brandstofdepot wat tussen Dieren en Laag-Soeren was ondergebracht.

 

In 1947 nam de Amsterdamsche Bank het gebouwencomplex  in gebruik als Vakantiehuis voor personeel. In 1980 werd ‘Amsterda’ verkocht en in gebruik genomen als transcendente-meditatie academie 'Soeria'. In 1999 verliet deze instelling de gebouwen en ontstonden plannen voor een grondige verbouwing tot appartementencomplex voor ouderen. In 2006 was de verbouwing van het hoofdgebouw gereed en betrokken de eerste bewoners hun woningen in Landgoed Laag-Soeren.  

 

PRIESNITZ MONUMENT 

Jut van Breukelerwaard was een inwoner van Laag-Soeren, die halverwege de 19e eeuw leed aan reuma. Zijn genezing zocht hij in een Duits kuuroord. Toen de koudwaterbehandeling bleek te werken, wilde hij ook in Laag-Soeren een watergeneeskrachtig centrum oprichten ‘Bethesda’. Ter ere van vier watergeneeskundigen, Vincent Priessnitz, Oertel, Flusse en Rausse, van wie men methoden in Laag-Soeren toepaste, richtte Jut Van Breukelerwaard omstreeks 1860 het Priesnitzmonument op.

 

 


 ROUTE BEKIJKEN, DOWNLOADEN VOOR GPS, OF PRINTEN

 

 

Deze Themaroute kunt u bekijken op de interactieve kaart en/of satelliet, opslaan als PDF of printen als routekaart via onderstaande link:

Kaart: Over koningswegen door Landgoed Hagenau Laag-Soeren 21 km

 

Voor GPS rijders is de route te downloaden als GPX-bestand via onderstaande link: 

GPX: Over koningswegen door Landgoed Hagenau Laag-Soeren 21 km

 

BIJZONDERHEDEN:

 

   

Deze route is geschikt voor ruiters en menners

De route is in zijn geheel goed begaanbaar, maar redelijk zwaar 

 

 

Parkeerplaats De Plaghak

Op de kruising Plaggenweg / Schaapsallee

Coördinaten: 52.07647, 6.054872  

 

  

In Nat.Park Veluwezoom Duinen zijn ruiters en menners vergunning plichtig aan Natuurmonumenten. 

https://www.natuurmonumenten.nl/paardrijden/ruiterlabel/verkooppunten


 

POINTS OF INTEREST VOOR HIPPISCHE TOERISTEN

 Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa